全品送料無料のお店 Pollution Control Department, Bangkok, Thailand9
???????????
PCD on Facebook
ร่างกฎหมาย
สมัครงานออนไลน์
ห้องสมุดกรมควบคุมมลพิษ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Air4Thai
สถานการณ์หมอกควัน
การดำเนินการตามมาตรา 80
ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ
ASEAN
ASEAN
Law
 การดำเนินงานในพื้นที่มาบตาพุด
แจ้งปัญหามลพิษ
แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการประชาชน
 Plans
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต บริเวณห้วยคลิตี้
 ร่างกฎหมาย
ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Thai Environmental Compliance Assistance Center)
ระบบฐานข้อมูล คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ
Chemical Data Bank(MSDS)
ระบบเครือข่ายข้อมูลศูนย์ประสานงานอนุสัญญาบาเซลประเทศไทย
Stockhom Convention Focal Point
อาคารเขียวภาครัฐ
จัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข่าวตัดสิ่งแวดล้อม 


ข้อมูลใหม่

ข่าวคพ.

ลิ้งค์ด่วน
16 เม.ย. 58 สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด จ. ระยอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘...
16 เม.ย. 58 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2558 กรมควบคุมมลพิษ...
16 เม.ย. 58 (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2557...
2 เม.ย. 58 การเปิดเผยราคากลาง โครงการสอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของอากาศ จำนวน 10 ชุด...
1 เม.ย. 58 การเปิดเผยราคากลาง โครงการสอบราคาจ้างเหมาบริการจ้างปรับปรุงทางเดินพร้อมติดตั้งหลังคาทางเข้าอาคารกรมค...
30 มี.ค. 58 แนวทางการฝึกซ้อมทบทวนทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีสำหรับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค...
30 มี.ค. 58 แผนรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการจัดการกระกระบวนการของกรมควบคุมมลพิษ...

21 เม.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลงานนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๒๕๗...
10 เม.ย. 58 ข่าวสารสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๑๕ /๒๕๕๘ ทส. ร่วมมือภาคเอกชน ลดการเผาภาคการเกษตร ลดหมอกควัน...
9 เม.ย. 58 คพ.เตือน 11 แหล่งน้ำไม่ควรใช้เล่นสงกรานต์ คูเมืองเชียงใหม่เล่นน้ำได้...
9 เม.ย. 58 คพ. ประกาศเจตนารมณ์ เป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น...
8 เม.ย. 58 คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ม.มหิดล เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพหนะ...
30 มี.ค. 58 คพ. คุมเข้มเสียงร้านค้าในงานกาชาดประจำปี 2558...
23 มี.ค. 58 คพ.เตรียมเร่งฟื้นฟูห้วยคลิตี้...
20 มี.ค. 58 คณะอาจารย์และนิสิตปริญญาโทวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมฯ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ...
20 มี.ค. 58 คณะอาจารย์และนักศึกษาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ...
18 มี.ค. 58 คพ. คุมเข้มระดับเสียงงานกาชาด ประจำปี 2558...

ระดับเสียงของ กทม.
รายงานคุณภาพอากาศ
คุณภาพน้ำโดยสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ


สถานการณ์หมอกควัน
-ภาคเหนือ
-ภาคใต้ตอนล่าง
รายงานเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษ
Hotline ร้องทุกข์
ศูนย์บริการประชาชน
ถาม และ ตอบ (Q&A)
ข่าวรายวัน(News Clipping)
ปฏิทินกิจกรรม
รับสมัครงาน (0 ตำแหน่ง)
ข่าวประกวดราคา
สิ่งพิมพ์ต่างๆ


* ดัชนีคุณภาพอากาศที่ดีไม่ควรเกิน 100

หน้าหลัก คพ.-ข้อมูลคุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำเจ้าพระยา

สถานี
เวลา
DO*
25 เม.ย. 17:30
6.0
25 เม.ย. 19:00
6.0
25 เม.ย. 17:30
7.8
2 เม.ย. 14:00
5.5
25 เม.ย. 19:00
2.6
24 เม.ย. 22:45
4.0
25 เม.ย. 22:00
3.2

*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)
 
พ.ร.บ. กฎหมาย และมาตรฐาน
พรบ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง (ปรับปรุง - พฤษภาคม 55)
มาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย (ปรับปรุง - มิถุนายน 53)
มาตรฐานคุณภาพดิน
กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการมลพิษ
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2553
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2556 


รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ. ศ. 2556

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2556 กรมควบคุมมลพิษ

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

ท่านสามารถสมัครสมาชิกข่าว คพ. เพื่อติดตามการประกาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ คพ. ซึ่งเราจะส่งถึงท่านทาง e-mail ได้ที่ สมัคร & ยกเลิกสมาชิกข่าว


ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์คพ.    ระบบsms คพ.   เมล์กลางภาครัฐ คพ.


Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region GCC nesac
Visitor's Tracking
ปรับปรุงล่าสุด: 10 เม.ย. 58 เวลา 11:09:46 โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 02-298-2000

Contact info.
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา | Site Map Switch to PCD English home page
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.
nike air max pas cher