???????????
PCD on Facebook
แบบสำรวจความคิดเห็น
สมัครงานออนไลน์
ห้องสมุดกรมควบคุมมลพิษ
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
Air4Thai
สถานการณ์หมอกควัน
การดำเนินการตามมาตรา 80
ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ
ASEAN
ASEAN
Law
 การดำเนินงานในพื้นที่มาบตาพุด
แจ้งปัญหามลพิษ
HOTLINE 1650
แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการประชาชน
 Plans
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต บริเวณห้วยคลิตี้
 ร่างกฎหมาย
ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Thai Environmental Compliance Assistance Center)
ระบบฐานข้อมูล คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ
Chemical Data Bank(MSDS)
ระบบเครือข่ายข้อมูลศูนย์ประสานงานอนุสัญญาบาเซลประเทศไทย
Stockhom Convention Focal Point
อาคารเขียวภาครัฐ
จัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข่าวตัดสิ่งแวดล้อม 


ข้อมูลใหม่

ข่าวคพ.

ลิ้งค์ด่วน
23 ก.ค. 57 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกของเสียอ...
23 ก.ค. 57 การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ระบบสำรองไฟฟ้า และจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS)...
22 ก.ค. 57 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือการดำเนินการกับผู้กระทำผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ...
21 ก.ค. 57 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ...
21 ก.ค. 57 รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำรายสัปดาห์ ประจำสัปดาห์ที่ ๑๕ - ๒๑ ก.ค. ๕๗...
17 ก.ค. 57 การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 22 คน...
16 ก.ค. 57 สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนมิถุนายน 2557...

17 ก.ค. 57 คพ. ร่วมกับ สสภ.3 ตรวจเยี่ยมการจัดการขยะของศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จ.น่าน...
16 ก.ค. 57 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ...
9 ก.ค. 57 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ...
9 ก.ค. 57 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ...
3 ก.ค. 57 เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด Happiness @ work รุ่น 5...
27 มิ.ย. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ...
27 มิ.ย. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ...
9 มิ.ย. 57 รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น ณ ศูนย์เครือข่ายฯ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก...

ระดับเสียงของ กทม.
รายงานคุณภาพอากาศ
คุณภาพน้ำโดยสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ


สถานการณ์หมอกควัน
-ภาคเหนือ
-ภาคใต้ตอนล่าง
รายงานเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษ
Hotline ร้องทุกข์
ศูนย์บริการประชาชน
ถาม และ ตอบ (Q&A)
ข่าวรายวัน(News Clipping)
ปฏิทินกิจกรรม
รับสมัครงาน (1 ตำแหน่ง)
-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ข่าวประกวดราคา
สิ่งพิมพ์ต่างๆ


* ดัชนีคุณภาพอากาศที่ดีไม่ควรเกิน 100

หน้าหลัก คพ.-ข้อมูลคุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำเจ้าพระยา

สถานี
เวลา
DO*
24 ก.ค. 03:00
4.4
24 ก.ค. 02:30
6.8
24 ก.ค. 03:00
7.8
24 ก.ค. 03:00
4.9
24 ก.ค. 02:30
2.7
24 ก.ค. 03:00
3.6
24 ก.ค. 02:30
1.4

*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)
 
พ.ร.บ. กฎหมาย และมาตรฐาน
พรบ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง (ปรับปรุง - พฤษภาคม 55)
มาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย (ปรับปรุง - มิถุนายน 53)
มาตรฐานคุณภาพดิน
กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการมลพิษ
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2553
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2556 


6 ปี คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลหน้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2555

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย ต่อระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับการประกอบกิจการเหมืองหิน โรงโม่บดหรือย่อยหิน และโรงงานปูนขาว

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

ท่านสามารถสมัครสมาชิกข่าว คพ. เพื่อติดตามการประกาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ คพ. ซึ่งเราจะส่งถึงท่านทาง e-mail ได้ที่ สมัคร & ยกเลิกสมาชิกข่าว


ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์คพ.    ระบบsms คพ.   เมล์กลางภาครัฐ คพ.


???????????????????????????????  ???????????? Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region ??????????????????? ???????????????? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????? GCC nesac ????????????
Visitor's Tracking
ปรับปรุงล่าสุด: 17 ก.ค. 57 เวลา 14:08:36 ??? ??????????????????????????? ????????????????????? ?????????????? ???????? 02-298-2000

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา | Site Map Switch to PCD English home page
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.
Michael Kors Outlet

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher