???????????
PCD on Facebook
สุขพอที่พอสอน
สมัครงานออนไลน์
ห้องสมุดกรมควบคุมมลพิษ
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
Air4Thai
สถานการณ์หมอกควัน
การดำเนินการตามมาตรา 80
ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ
ASEAN
ASEAN
Law
 การดำเนินงานในพื้นที่มาบตาพุด
แจ้งปัญหามลพิษ
แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการประชาชน
 Plans
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต บริเวณห้วยคลิตี้
 ร่างกฎหมาย
ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Thai Environmental Compliance Assistance Center)
ระบบฐานข้อมูล คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ
Chemical Data Bank(MSDS)
ระบบเครือข่ายข้อมูลศูนย์ประสานงานอนุสัญญาบาเซลประเทศไทย
Stockhom Convention Focal Point
อาคารเขียวภาครัฐ
จัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข่าวตัดสิ่งแวดล้อม 


ข้อมูลใหม่

ข่าวคพ.

ลิ้งค์ด่วน
18 ธ.ค. 57 การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ CBFCM...
18 ธ.ค. 57 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดนํ้าเสีย หรือการรายงานแบบ ทส. 2 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับเจ้าของหรือ...
18 ธ.ค. 57 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดนํ้าเสีย หรือการรายงานแบบ ทส. 2 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับเจ้าพนักงาน...
18 ธ.ค. 57 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดนํ้าเสีย หรือการรายงานแบบ ทส. 2 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับเจ้าพนักงาน...
12 ธ.ค. 57 การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ...
12 ธ.ค. 57 สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด จ. ระยอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗...
8 ธ.ค. 57 รายงานสรุปผลการฝึกอบรมที่ญี่ปุ่นครั้งที่ ๒ (Waste Landfill Planning Assistance for Thailand)...

17 ธ.ค. 57 เชิญชวนชาว คพ. คัดแยกและทิ้งของเสียอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดรวบรวมของเสียอันตราย...
15 ธ.ค. 57 คพ. เผยปริมาณขยะโฟมพุ่งสูงเท่าตัว เฉลี่ย 61 ล้านใบต่อวัน ฝากประชาชนและทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาร่วมกัน...
15 ธ.ค. 57 คพ.ร่วมใจปั่นจักรยานบริจาคห่วงอะลูมิเนียม เพื่อมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ...
15 ธ.ค. 57 คพ.เผยเวทีสาธารณะ ไทยควรเข้าร่วมภาคีอนุสัญญามินามาตะ ...
15 ธ.ค. 57 ทส.เปิดตู้รับเรื่องร้องเรียน คพ.เผยปัญหากลิ่นเหม็นร้องเรียนสูงสุด...
15 ธ.ค. 57 คพ.เร่งผลักดัน พรบ.การจัดการซากอิเล็กทรอนิกส์พร้อมรับมือขยะในอนาคต...
11 พ.ย. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลงานและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา...
24 ต.ค. 57 คพ. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจวัดกลิ่นภายในห้าง Siam Square One พบค่าก๊าซไข่เน่าไม่เกินมาตรฐาน...
29 ส.ค. 57 คสช.สั่งลุยแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่วิกฤติ 6 จังหวัด ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน...
27 ส.ค. 57 คพ. ขับเคลื่อนภาครัฐ-เอกชน ร่วมส่งเสริมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...

ระดับเสียงของ กทม.
รายงานคุณภาพอากาศ
คุณภาพน้ำโดยสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ


สถานการณ์หมอกควัน
-ภาคเหนือ
-ภาคใต้ตอนล่าง
รายงานเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษ
Hotline ร้องทุกข์
ศูนย์บริการประชาชน
ถาม และ ตอบ (Q&A)
ข่าวรายวัน(News Clipping)
ปฏิทินกิจกรรม
รับสมัครงาน (3 ตำแหน่ง)
-งานด้านงบประมาณ
-นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ข่าวประกวดราคา
สิ่งพิมพ์ต่างๆ


* ดัชนีคุณภาพอากาศที่ดีไม่ควรเกิน 100

หน้าหลัก คพ.-ข้อมูลคุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำเจ้าพระยา

สถานี
เวลา
DO*
18 ธ.ค. 16:00
6.3
18 ธ.ค. 16:00
8.4
18 ธ.ค. 16:30
7.8
18 ธ.ค. 16:00
5.2
18 ธ.ค. 16:00
4.0
18 ธ.ค. 12:00
4.0
18 ธ.ค. 17:00
2.4

*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)
 
พ.ร.บ. กฎหมาย และมาตรฐาน
พรบ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง (ปรับปรุง - พฤษภาคม 55)
มาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย (ปรับปรุง - มิถุนายน 53)
มาตรฐานคุณภาพดิน
กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการมลพิษ
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2553
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2556 


รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ. ศ. 2556

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2556 กรมควบคุมมลพิษ

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

ท่านสามารถสมัครสมาชิกข่าว คพ. เพื่อติดตามการประกาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ คพ. ซึ่งเราจะส่งถึงท่านทาง e-mail ได้ที่ สมัคร & ยกเลิกสมาชิกข่าว


ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์คพ.    ระบบsms คพ.   เมล์กลางภาครัฐ คพ.


Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region GCC nesac
Visitor's Tracking
ปรับปรุงล่าสุด: 18 ธ.ค. 57 เวลา 14:32:16 โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 02-298-2000


Contact info.
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา | Site Map Switch to PCD English home page
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.
nike air max pas cher

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher