502 Bad Gateway


nginx
Pollution Control Department, Bangkok, Thailand9
???????????
PCD on Facebook
งบบูรณาการ ปี 2561
ข่าวตัดสิ่งแวดล้อม
แจ้งปัญหามลพิษ
 ร่างกฎหมาย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่
สมัครงานออนไลน์
Stockhom Convention Focal Point
จัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ASEAN
ระบบฐานข้อมูล คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ
ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ
Air4Thai
Air4Thai
ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต บริเวณห้วยคลิตี้
 การดำเนินงานในพื้นที่มาบตาพุด
ห้องสมุดกรมควบคุมมลพิษ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์บริการประชาชน
Chemical Data Bank(MSDS)
แผนแม่บทการจัดการขยะ
แบบสำรวจการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
การดำเนินการตามมาตรา 80

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่สังคมเชื่อมั่นในการจัดการมลพิษเพื่อปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อม


 
 
16 ก.พ. 61 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2560 - 2564)...
15 ก.พ. 61 เอกสารอบรมการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งกำเนิดมลพิษคลองแม่ข่าในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีก...
14 ก.พ. 61 จดหมายข่าว หมายเหตุมลพิษปีที่ ฉบับที่ 14 ปีที่ 40 ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2560...
12 ก.พ. 61 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ รอบ 3 เดือน ( ต.ค.- ธ.ค.60)...
12 ก.พ. 61 การฝึกอบรมเเนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคเอกชน ...

23 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านงบประมาณ โดยวิธีเจาะจง...
20 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องพิมพ์ และจอคอมพิวเตอร์...
20 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
20 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตรี่ไฟส่องสว่างฉุกเฉินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
16 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

รายงานระดับเสียง
รายงานคุณภาพอากาศ
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ


สถานการณ์หมอกควัน
-ภาคเหนือ
-ภาคใต้ตอนล่าง
รายงานเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษ
Hotline ร้องทุกข์
ศูนย์บริการประชาชน
ถามและตอบ (Q&A)
ข่าวรายวัน(News Clipping)
ปฏิทินกิจกรรม
รับสมัครงาน (1 ตำแหน่ง)
-เจ้าหน้าที่สวัสดิการ (ด้านธุรการสวัสดิการ)
ข่าวประกวดราคา
สิ่งพิมพ์ต่างๆ


* ดัชนีคุณภาพอากาศที่ดีไม่ควรเกิน 100

พ.ร.บ. กฎหมาย และมาตรฐาน
พรบ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการมลพิษ
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2558
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2558 


รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ. ศ. 2559

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

หนังสือ 25 ปี กรมควบคุมมลพิษ

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 - 2564

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ. ศ.2559 - 2562

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

ท่านสามารถสมัครสมาชิกข่าว คพ. เพื่อติดตามการประกาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ คพ. ซึ่งเราจะส่งถึงท่านทาง e-mail ได้ที่ สมัคร & ยกเลิกสมาชิกข่าว


ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์คพ.    ระบบ sms คพ.  


404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม