มาตรา ๙


 • (9) สิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ
 • ผลกระทบมลพิษทางน้ำต่อสุขภาพ
  อ่านรายละเอียด
  ผลดี-ผลเสีย!! ของนิคมอุตสาหกรรม (มาบตาพุด)
  อ่านรายละเอียด
  สารมลพิษทางอากาศ (Air Pollutant)
  อ่านรายละเอียด
  สารเคมี... สารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
  อ่านรายละเอียด
  คู่มือประชาชน - ลดเสียงรถตุ๊กตุ๊ก
  อ่านรายละเอียด
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอย
  อ่านรายละเอียด
  เกร็ดความรู้เรื่องมลพิษทางเสียง
  อ่านรายละเอียด
  เกร็ดความรู้เรื่องฝุ่นละออง
  อ่านรายละเอียด
  เกร็ดความรู้เรื่องควันขาว
  อ่านรายละเอียด
  เกร็ดความรู้เรื่องมลพิษทางน้ำ
  อ่านรายละเอียด

   

  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม