ข้อมูลเกี่ยวกับ PM2.5 จาก กรมอนามัย

ลงในเว็บไซต์วันที่ 13 พ.ย. 62

สำหรับเครื่องที่ไม่สามารถเปิดเอกสารได้ Download
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม