ป้ายบอกรหัสและสัญลักษณ์ของสารเคมีที่ติดไว้ด้านข้างและหลังภาชนะบรรจุ

ป้ายบอกรหัสและสัญลักษณ์ แบ่งเป็น 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 แสดงรหัสอันตราย และวิธีปฏิบัติต่อสารเคมี เป็นตัวเลข 1 ตัว ตามด้วยอักษรอีก 1 ตัว หรือ 2 ตัว
ส่วนที่ 2 แสดงหมายเลขสหประชาชาติ (UN NUMBER) เป็นตัวเลข 4 หลัก บ่งบอกชนิดสารเคมีที่บรรจุ
ส่วนที่ 3 ส่วนราชการที่อาจขอคำแนะนำ พร้อมเบอร์โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 แสดงสัญลักษณ์ของสารเคมีอันตราย
ส่วนที่ 5 แสดงชื่อบริษัทผู้ผลิตหรือจำหน่าย พร้อมเบอร์โทรศัพท์

ความหมายของตัวเลขส่วนที่ 1
1. ฉีดน้ำเป็นลำตรง
2. ฉีดน้ำเป็นละอองคลุม
3. ฉีดโฟมสำหรับดับไฟ
4. ฉีดสารเคมีสำหรับดับไฟ ห้ามใช้น้ำหรือ สารเคมีดับไฟที่มีความชื้น

ความหมายของตัวอักษรภาษาอังกฤษ ส่วนที่ 1
Pอันตรายจากปฏิกิริยาเคมีรุนแรงอาจระเบิดได้
สวมชุดป้องกันทั้งร่างกายและสวมเครื่องช่วยหายใจ
ละลายหรือชะล้างด้วยน้ำให้เจือจางก่อนปล่อยทิ้งลงสู่รางระบายน้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะ
R
Sอันตรายจากปฏิกิริยาเคมีรุนแรงอาจระเบิดได้
สวมเครื่องช่วยหายใจและถุงมือกันสารเคมี
Sสวมเครื่องช่วยหายใจและถุงมือเมื่อเกิดไฟไหม้เท่านั้น
Tสวมเครื่องช่วยหายใจและถุงมือกันสารเคมี
Tสวมเครื่องช่วยหายใจและถุงมือเมื่อเกิดไฟไหม้เท่านั้น
Wอันตรายจากปฏิกิริยาเคมีรุนแรงอาจระเบิดได้
สวมชุดป้องกันทั้งร่างกายและสวมเครื่องหายใจ
กักกันหรือดูดซับและเก็บรวบรวมไปทำลาย ห้ามปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
X
Yอันตรายจากปฏิกิริยาเคมีรุนแรงอาจระเบิดได้
สวมเครื่องช่วยหายใจและถุงมือกันสารเคมี
Yสวมเครื่องช่วยหายใจและถุงมือเมื่อเกิดไฟไหม้เท่านั้น
Zสวมเครื่องช่วยหายใจและถุงมือกันสารเคมี
Zสวมเครื่องช่วยหายใจและถุงมือเมื่อเกิดไฟไหม้เท่านั้น
Z 
Eพิจารณาการอพยพให้ห่างจากจุดเกิดเหต


ของเหลวไวไฟ Flammable liquids
รูปทรง มองด้ายท้าย เป็นรูปวงรี หัว-ท้ายโค้งมนเล็กน้อยหรือเรียบ มีช่องทางเดินบนหลังคา
ใช้บรรจุ น้ำมันเชื้อเพลิง ตัวทำละลายไวไฟบางชนิด
สารกัดกร่อน Corrosive substances
รูปทรง มองด้านท้าย เป็นรูปวงกลมเล็ก ด้านข้างเป็นรูปทรงกระบอก หัว-ท้ายโค้งมนเล็กน้อย ตัวถังทำด้วยสแตนเลส มีวงแหวนรัดรอบ
ใช้บรรจุ ถังกรดด่าง เช่น กรดเกลือ กรดกำมะถัน โซเดียมไฮดรอกไซด์
ก๊าซเหลวอุณหภูมิต่ำมาก Cryogenic gases
รูปทรง เป็นถังบรรจุรูปทรงกระบอกขนาดใหญ่ หัว- ท้ายโค้งมนบริเวณส่วนท้ายของถังมีตู้ควบคุมระบบระบายความดันและช่องถ่ายเทสาร
ใช้บรรจุ ก๊าซเฉื่อย เช่น ฮีเลียม ไนโตรเจน อาร์กอน
ก๊าซเหลวอัดความดัน Liquefied gases
รูปทรง เป็นรูปทรงกระบอก หัว-ท้ายโค้งมนเป็นรูปครึ่งวงกลมผิวเรียบ
ใช้บรรจุ ก๊าซไวไฟ และก๊าซพิษบางชนิด เช่น คลอรีน แอมโมเนีย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์สนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

โทรศัพท์ 0 2298 2404 - 7 โทรสาร 0 2298 2425
E-mail : sumetha(dot)w(at)pcd(dot)go(dot)thกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม