Connection Failure : การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด


การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด


สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศในปัจจุบัน
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)
      -พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
      -พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม IRPC

ผลจากการติดตามตรวจสอบปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs)
 • แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 • วันที่รายงาน
  11 เมษายน 2561

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  ฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ
  กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
  กรมควบคุมมลพิษ
  ข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0 2298 2367
  E-mail : julalux(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th