Connection Failure PCD : Bidding
e-Bidding | e-Market | e-Auction | ประกวด/สอบราคา | จ้างที่ปรึกษา | สรุปผลจัดซื้อ/จัดจ้าง | แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ 5 มิถุนายน 2563   มีประกาศที่ เปิดขายเอกสาร ทั้งสิ้น 0 รายการ


เลขที่
เรื่อง / ดาวน์โหลดเอกสาร*
สถานะ
54/2558
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปิดดาวน์โหลด
24-Apr-15
25/2558
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างภายในอาคารที่จอดรถชั้นใต้ดิน ปิดดาวน์โหลด
02-Dec-14
21/2558
ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ (Service Contract) ปิดดาวน์โหลด
19-Nov-14
16/2558
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปิดดาวน์โหลด
10-Nov-14
14/2558
ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ปิดดาวน์โหลด
30-Oct-14
13/2558
ซื้อพร้อมติดตั้งและรื้อถอนระบบเครื่องปรับอากาศ ชั้น 2 ,7 และ 5,8,10,12,13 ปิดดาวน์โหลด
29-Oct-14
11/2558
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะปริมาณน้อยทีละหลายธาตุ ปิดดาวน์โหลด
27-Oct-14
9/2558
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปิดดาวน์โหลด
24-Oct-14
5/2558
ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ ปิดดาวน์โหลด
17-Oct-14
94/2557
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปิดดาวน์โหลด
08-Oct-14
89/2557
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปิดดาวน์โหลด
26-Sep-14
88/2557
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมกรมควบคุมมลพิษ ปิดดาวน์โหลด
23-Sep-14
87/2557
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ปิดดาวน์โหลด
19-Sep-14
82/2557
ประกวดราคาซื้อหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ในพื้นที่สูง ปิดดาวน์โหลด
18-Sep-14
81/2557
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพื้น (เสาสูง 100 เมตร) ปิดดาวน์โหลด
18-Sep-14
80/2557
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ปิดดาวน์โหลด
18-Sep-14
75/2557
จ้างปรับปรุงพื้นชั้น 4 พร้อมต่อเติมหลังคา อาคารกรมควบคุมมลพิษ ปิดดาวน์โหลด
10-Sep-14
67/2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ปิดดาวน์โหลด
03-Sep-14


หมายเหตุ


* ผู้ที่มาลงทะเบียน รับ/ซื้อ เอกสาร เท่านั้นที่มีสิทธิ์ยื่นซอง ประกวดราคา/สอบราคา
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร ได้ที่ ฝ่ายการคลัง และพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ ชั้น 1
เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (แผนที่)
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2298 2038 ถึง 2040 หรือ 0 2298 2000 ต่อ ฝ่ายการคลังและพัสดุ และโทรสาร 0 2298 2034 ในวันและเวลาราชการ

เปิดขายเอกสารอยู่ ปิดขายเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (pdf)*

ปรับปรุงล่าสุด: 30 ม.ค. 63 เวลา 10:49:06
404 Not Found

404 Not Found


nginx
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม