Connection Failure PCD : Bidding
e-Bidding | e-Market | e-Auction | ประกวด/สอบราคา | จ้างที่ปรึกษา | สรุปผลจัดซื้อ/จัดจ้าง | แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563   มีประกาศที่ เปิดขายเอกสาร ทั้งสิ้น 1 รายการ


เลขที่ เรื่อง สถานะ
1/2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ผู้ที่มาลงทะเบียนรับ/ซื้อเอกสารเท่านั้นที่มีสิทธิ์ยื่นซองขายทอดตลาด
21-Feb-20
1/2562
ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ปิดดาวน์โหลด
01-May-19
14/2561
การซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณโลหะในสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ปิดดาวน์โหลด
11-Oct-18
12/2561
ประกวดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารกรมควบคุมมลพิษ ปิดดาวน์โหลด
19-Sep-18
11/2561
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กรมควบคุมมลพิษ ปิดดาวน์โหลด
19-Sep-18
9/2561
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์ง่ายแบบเคลื่อนที่ ปิดดาวน์โหลด
25-Jan-18
8/2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากระยะไกลแบบเคลื่อนที่ ปิดดาวน์โหลด
19-Jan-18
7/2561
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปิดดาวน์โหลด
10-Jan-18
6/2561
ประกวดราคาซื้อระบบสำรองไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน UPS ขนาด 200 kVA ปิดดาวน์โหลด
14-Dec-17
5/2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากระยะไกลแบบเคลื่อนที่ ปิดดาวน์โหลด
12-Dec-17
4/2561
ประกวดราคาซื้อสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 8 สถานี และเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 20 เครื่อง ปิดดาวน์โหลด
20-Dec-17
3/2561
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบเคลื่อนที่ (Portable GC/MS) ปิดดาวน์โหลด
21-Nov-17
2/2561
ประกวดราคาซื้อระบบสำรองไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) ขนาด 200 kVA ปิดดาวน์โหลด
07-Nov-17
1/2561
ประกวดราคาจ้างทำระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ปิดดาวน์โหลด
05-Nov-17
39/2560
ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัดระดับเสียงสถานี ปิดดาวน์โหลด
30-Aug-17
38/2560
ประกวดราคาซื้อติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน 3 สถานี ปิดดาวน์โหลด
29-Aug-17
37/2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปิดดาวน์โหลด
29-Aug-17
36/2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน แบบอัตโนมัติ สำหรับตรวจวัดภายนอกอาฃคาร ปิดดาวน์โหลด
29-Aug-17
33/2560
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปิดดาวน์โหลด
25-Aug-17
29/2560
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปิดดาวน์โหลด
23-Aug-17
28/2560
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปิดดาวน์โหลด
22-Aug-17
21/2560
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปิดดาวน์โหลด
20-Dec-16
20/2560
จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเลและตะกอนดิน ปิดดาวน์โหลด
16-Dec-16
18/2560
ประกวดราคาซื้อชุดเตาให้ความร้อน และ ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิสำหรับ BOD ปิดดาวน์โหลด
15-Dec-16
15/2560
ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กิจกรรม ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ปิดดาวน์โหลด
28-Nov-16
13/2560
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 2 รายการ (รวม 7 สถานี) ปิดดาวน์โหลด
24-Nov-16
12/2560
ประกวดราคาซื้อหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ปิดดาวน์โหลด
22-Nov-16
10/2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปิดดาวน์โหลด
18-Nov-16
09/2560
จ้างบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ปิดดาวน์โหลด
11-Nov-16
8/2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปิดดาวน์โหลด
02-Nov-16


หมายเหตุ


ผู้ประสงค์เสนอราคา สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และยื่นเสนอราคาได้ที่ www.gprocurement.go.th เท่านั้น
เปิดขายเอกสารอยู่ ปิดขายเอกสาร

ปรับปรุงล่าสุด: 30 ม.ค. 63 เวลา 10:49:06
404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม