Connection Failure PCD : Bidding
e-Bidding | e-Market | e-Auction | ประกวด/สอบราคา | จ้างที่ปรึกษา | สรุปผลจัดซื้อ/จัดจ้าง | แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ 5 มิถุนายน 2563   มีประกาศที่ เปิดขายเอกสาร ทั้งสิ้น 0 รายการ


เลขที่
เรื่อง / ดาวน์โหลดเอกสาร*
สถานะ
75/2558
ซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสาร ปิดดาวน์โหลด
26-Jun-15


หมายเหตุ


* ผู้ที่มาลงทะเบียน รับ/ซื้อ เอกสาร เท่านั้นที่มีสิทธิ์ยื่นซอง ประกวดราคา/สอบราคา
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร ได้ที่ ฝ่ายการคลัง และพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ ชั้น 1
เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (แผนที่)
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2298 2038 ถึง 2040 หรือ 0 2298 2000 ต่อ ฝ่ายการคลังและพัสดุ และโทรสาร 0 2298 2034 ในวันและเวลาราชการ

เปิดขายเอกสารอยู่ ปิดขายเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (pdf)*

ปรับปรุงล่าสุด: 30 ม.ค. 63 เวลา 10:49:06
404 Not Found

404 Not Found


nginx
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม