Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

บทเรียนคลองด่าน..คพ.จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ส่อทุจริต
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คลิกที่นี่

ลงในเว็บไซต์วันที่ 2 มี.ค. 58

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๗ /๒๕๕๘

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘

บทเรียนคลองด่าน..คพ.จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ส่อทุจริต

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องการและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต้อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ ข้าราชการไทยไร้ทุจริต เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆและเชื่อมประสานความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต และสร้างมาตรฐานและดำเนินงานเพื่อให้การต่อต้านการทุจริตเกิดขึ้นอย่างจริงจังในสังคมไทย

อธิบดี คพ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราบการทุจริตอย่างจริงจัง คพ.จึงมีความตั้งใจที่จะผลักดันนโยบายนี้ขึ้น ซึ่งจากการสำรวจข้าราชการใน คพ. ร้อยละ 99 มีความเห็นตรงกันว่า ต้องการประกาศตัวต่อต้านคอรัปชั่น เพื่อให้ คพ.เป็นองค์กรปลอดคอรัปชั่นอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีอยู่ 6 รายที่ไม่เห็นด้วย เพราะเห็นว่า คพ.ไม่มีการทุจริตอยู่แล้ว

อธิบดี คพ. ยังกล่าวต่ออีกว่า หากพูดถึง คพ. หลายคนจะนึกถึงแต่คดีคลองด่านที่สร้างบาดแผลในมุมมองที่ไม่ดีเท่าไหร่นัก คพ.จึงจะต้องนำคดีคลองด่านมาเป็นบทเรียนในการทำงานต่อไป ซึ่งถ้าได้รับคำสั่งให้ส่อไปในทางทุจริต ก็ไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งและต้องกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง สำหรับผลงานที่ผ่านมาในการบริหารจัดการมลพิษในด้านต่างๆทั่วประเทศ ประเทศชาชนก็เริ่มมีความไว้วางใจและเชื่อมั่นคพ. ในทางที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆ จึงยืนยันว่า คพ.เป็นหน่วยงานที่โปร่งใสและปราศจากการทุจริตที่สุดเท่าที่เคยปฏิบัติงานมา

ทั้งนี้ นโยบายการสร้างความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริตฯนี้ จึงถือเป็นโอกาสสำคัญของ คพ. ที่จะเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆในการร่วมกันรณรงค์และส่งเสริมความเข้มแข็งในการต่อต้านการทุรจิตอย่างเต็มที่ เพื่อรักษาแผลในใจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ คพ.และพี่น้องประชาชนต่อไป

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕ - ๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม