Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ.เตรียมเร่งฟื้นฟูห้วยคลิตี้
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คลิกที่นี่

ลงในเว็บไซต์วันที่ 23 มี.ค. 58

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้จัดทำคำของบประมาณปี 2559 จำนวน590 ล้านบาท ในการว่าจ้างฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้และพื้นที่ที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนปริมาณสูง เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมได้จัดทำร่างขอบเขตการว่าจ้างแล้ว เพื่อเร่งดำเนินการฟื้นฟูให้เร็วยิ่งขึ้น และมีคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานวิชาการเพื่อเสนอแนะแนวทางการฟื้นฟูห้วยคลิตี้ มีองค์ประกอบเป็นนักวิชาการที่เสนอจากภาคประชาชน และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อพิจารณาแนวทางและวิธีการฟื้นฟูห้วยคลิตี้ จากผลการศึกษาของ คพ. ให้เหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดและ คพ.ได้เชิญบริษัทรับเหมาจัดการสารอันตรายลงพื้นที่ดูสภาพพื้นที่ลำห้วยคลิตี้และพื้นที่ทำบ่อฝังกลบ รองรับตะกอนที่ได้จากการขุดลอกตะกอนและดินปนเปื้อน ซึ่งได้คัดเลือกพื้นที่บริเวณใกล้กับเหมืองบ่องาม ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ได้มีการสำรวจและออกแบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยในพื้นที่ โดยมีความสามารถในการรองรับปริมาณตะกอนดินประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมดูพื้นที่ 3 บริษัทได้แก่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด , บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ เจนโก้(GENCO)และบริษัทโปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี 1999 หรือ โปรเวสต์ โดย คพ.จะทำการจัดหาผู้รับจ้างและว่าจ้างให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2558 เมื่อได้รับงบประมาณปี 2559 ให้ผู้รับจ้างดำเนินการทันทีภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมลำห้วย คลิตี้ โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย การขุดลอกตะกอนดินและดินปนเปื้อน การขนส่งตะกอนดินและดินที่ปนเปื้อนไปกำจัดยังหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย การก่อสร้างฝายดักตะกอนเพิ่มเติมจำนวน ๒ แห่ง และการปกคลุมพื้นที่ปนเปื้อนรอบโรงแต่งแร่ด้วยดินสะอาด ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งในปีแรกจะต้องจัดทำบ่อฝังกลบให้แล้วเสร็จ และขุดลอกตะกอนบางส่วนไปฝังกลบ


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม