Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ.จัดหน่วย รับเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 25 มี.ค. 58

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ในปี 2557 มีการร้องเรียนปัญหามลพิษรวม 6,026 เรื่องปัญหาที่ร้องเรียนมากที่สุดคือปัญหามลพิษทางอากาศ ได้แก่ กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง เขม่าควัน ร้อยละ 41 หรือ 2,475 เรื่อง รองลงมาคือป้ญหาด้านเสียง ความสั่นสะเทือน ร้อยละ 38 หรือ 2,331 เรื่อง ส่วนใหญ่มากจากโรงงานอุตสาหกรรม ร้องเรียนเกี่ยวกับขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ของเสียอันอันตรายมีมากกว่า 500เรื่อง และหลายกรณีเป็นอุบัติภัยที่เกิดเป็นข่าวต่างๆ เช่นไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา เพลิงไหมโกดังเก็บสารเคมี ที่นิคมอุตสหกรรมที่บางปู ข่าวไฟไหม้-น้ำมันรั่ว-สารเคมีรั่วไหล อีกเกือบ 20 ครั้ง

เพื่อให้ประชาชนได้รับคำปรึกษา และสามารถร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษสะดวกขึ้น คพ.จึงจัดหน่วยรับเรื่องร้องเรียน ร่วมกับกิจกรรมในวัน ข้าราชการพลเรือน วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 - 21.00 น.ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อที่จะขยายช่องทางการติดต่อร้องเรียน และรับปัญหาร้องเรียนด้านมลพิษจากประชาชนโดยตรง เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ทางกรมฯ ยังมีช่องทางการรับเรื่องปัญหามายัง คพ. ได้อีก หลายช่องทางเช่น แจ้งเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ มาที่ 02-298-2222 หรือศูนย์สนับสนุนการปฎิบัติการฉุกเฉินสารเคมี หมายเลข 1650 กด2 หรือ ตู้ปณ.33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 และศูนย์บริการประชาชนกรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

นายวิเชียร กล่าวต่ออีกว่า สภาวะสังคมที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง การเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมที่ไม่มีการวางแผนที่ดี ประกอบกับผู้ประกอบการบางรายยังขาดความตระหนักต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีการประกอบกิจการที่ระบายมลพิษที่ส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหามลพิษดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการร้องเรียนปัญหามลพิษมายังหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ จึงเป็นทางออกหนึ่งที่ประชาชนนึกถึงเป็นอันดับแรก และภาครัฐจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม