Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ.เตือน 11 แหล่งน้ำไม่ควรใช้เล่นสงกรานต์ คูเมืองเชียงใหม่เล่นน้ำได้

ลงในเว็บไซต์วันที่ 9 เม.ย. 58

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๑๔ /๒๕๕๘

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘

คพ.เตือน 11 แหล่งน้ำไม่ควรใช้เล่นสงกรานต์ คูเมืองเชียงใหม่เล่นน้ำได้

คพ. เปิดเผยคุณภาพน้ำมีคุณภาพที่เสื่อมโทรม 11 แหล่งน้ำ ส่วนน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่อยู่ในระดับพอใช้ สามารถใช้เล่นน้ำสงกรานต์ได้ แต่ควรระมัดไม่ให้ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย หรือสัมผัสกับบาดแผลภายนอกร่างกาย

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2558 พบว่า แหล่งน้ำที่มีการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกสูง (ใช้แบคทีเรียกลุ่ม ฟีคอลโคลิฟอร์ม ในแหล่งน้ำที่มีค่ามากกว่า 4,000 หน่วย เป็นตัวชี้วัด) และไม่ควรนำน้ำนั้นมาใช้ในการเล่นสาดน้ำกัน ได้แก่

- แม่น้ำยม บริเวณ อ.เมือง จ.สุโขทัย (17,000 - 24,000 หน่วย)
- กว๊านพะเยา บริเวณ อ.เมือง จ.พะเยา (7,000 หน่วย)
- แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (30,000 หน่วย)
- แม่น้ำเลย บริเวณ อ.เมือง จ.เลย (15,000 หน่วย)
- แม่น้ำลำปาว บริเวณ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ (16,000 หน่วย) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (5,400 หน่วย)
- แม่น้ำเสียว บริเวณ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด (24,000 หน่วย)
- แม่น้ำชุมพร บริเวณ อ.เมือง จ.ชุมพร (35,000 หน่วย)
- แม่น้ำปากพนัง บริเวณ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (92,000 หน่วย)
- แม่น้ำตาปี บริเวณ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (16,000 หน่วย)
- แม่น้ำปัตตานี บริเวณอ.เมือง จ.ปัตตานี (16,000 หน่วย)
- ทะเลหลวง บริเวณอ.ปากพะยูน จ.พัทลุง (24,000 หน่วย)

สำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่บริเวณคูเมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำรอบๆคูเมืองเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 จำนวน 10 จุด พบว่า 8 จุดที่ตรวจเก็บตัวอย่างมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และอีก 2 จุด มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ได้แก่ ด้านทิศตะวันตก บริเวณหน้าโรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม และด้านทิศเหนือ บริเวณหน้าศูนยค์อมพิวเตอร์ ซิตี้ จ.เชียงใหม่ กล่าวคือ คุณภาพน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่สามารถใช้เล่นน่ำหรือสาดน้ำได้ตามปกติ แต่จะต้องระมัดระวังไม่ให้ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย หรือสัมพัสกับบาดแผลภายนอกร่างกาย

ทั้งนี้ หลักการสังเกตุสภาพน้ำ และบริเวณโดยรอบแหล่งน้ำเบื้องต้น ในกรณีประชาชนที่ไช้น้ำแม่น้ำ คลอง บึง มาเล่นสงกรานต์ ได้แก่ สีของน้ำตามธรรมชาติ ควรเป็น สีน้ำตาล หรือเขียวใส ไม่มีกลิ่นของน้ำ ที่ผิดปกติเช่น กลิ่นน้ำมัน กลิ่นเหม็นเน่า กลิ่นอาหาร หรือกลิ่นที่ทำก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้ วิงเวียน และไม่พบสิ่งแปลกปลอมจากกิจกรรมของมนุษย์ ในน้ำ เช่น คราบน้ำมัน เศษอาหาร ขยะ หรือสิ่งเน่าเสียต่างๆ รวมถึงไม่พบสิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งน้ำ เช่น มีท่อระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน หรือชุมชน พืชน้ำและ ต้นไม้ริมตลิ่ง มีสภาพแห้งตาย และเหี่ยวเฉา

และฝากถึงประชาชนให้มีความระวังระวังในการเล่นน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ และไม่ว่าจะใช้น้ำจากแหล่งใด ทั้งคนสาดน้ำและคนที่ถูกสาดน้ำ ควรพยายามระวังส่วนที่เป็นทางเข้าสู่ร่างกาย เช่น ตา หู จมูก ปาก โดยเฉพาะเมื่อเล่นน้ำเสร็จ ควรอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยหรือขณะเล่นน้ำถ้าเกิดอาการผิดปกติของร่างกายเช่น ระคายเคืองผิวหนัง เกิดเม็ดผื่นคัน ควรหยุดเล่นทำความสะอาดบริเวณดังกล่าว และถ้าเป็นไปได้ให้ตรวจสอบน้ำนั้นว่ามาจากแหล่งใด มีอะไรผิดปกติหรือส่งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม