Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ฟื้นฟูคลิตี้คืบหน้า ชาวบ้านตอบรับแนวทางฟื้นฟู ทน. และกรมชลฯ เร่งสร้างประปาภูเขา

ลงในเว็บไซต์วันที่ 11 พ.ค. 58

พลเอก ดาว์พงษ์ มอบ ทน. สำรวจสร้างประปาภูเขาให้ครอบคุลมพื้นที่คลิตี้ คพ. ชี้แจงแนวทางฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ครั้งสุดท้าย กำหนดดูดตะกอนหน้าฝาย 2 แห่ง ดูดตะกอนท้องน้ำ 2 ช่วง พร้อมฟื้นฟูพื้นที่โรงแต่งแร่บริเวณใกล้เคียง ชาวบ้านตอบรับแต่ยังกังวลกระทบต้นไม้

นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. พร้อมคณะที่ปรึกษาโครงการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านคลิตี้ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง โครงการกำหนด แนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้าย ในหมู่บ้านคลิตี้ล่าง และคลิตี้บน โดยได้นำเสนอแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ ประกอบด้วย การสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย ณ บ่อดินลูกรัง (บ่อหินผุ) ขนาดพื้นที่ 23 ไร่ การจัดการดูดตะกอนในลำห้วยคลิตี้บริเวณหน้าฝาย ดักตะกอน 2 แห่ง การดูดตะกอนท้องน้ำ 2 ช่วง (กม.ที่ 1+500 ถึง 3+458 และ กม. ที่ 12+400 ถึง กม. ที่ 16+800) ส่วนช่วงที่เหลือจะมีการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และทำการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะทำการขุดรื้อหลุมเดิมที่ฝังตะกอนดินปนเปื้อน 4 หลุม หลุมกากแร่ 3 กอง ไปฝังกลบที่หลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ จะมีปริมาณตะกอนท้องน้ำและตะกอนหางแร่ที่ต้องนำไปฝังกลบ ประมาณ 88,380 ตัน ส่วนพื้นที่ปนเปื้อนในพื้นที่บ่อในพื้นที่โรงแต่งแร่ พื้นที่ลานกองกากแร่เดิม จะปิดคลุมทับด้วยดินสะอาดหนา 60 ซม. และหนา 1 เมตร

ในการรับฟังความคิดเห็น ชาวบ้านคลิตี้บนเห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว ส่วนชาวบ้านคลิตี้ล่างก็เห็นด้วย แต่จะขอศึกษาให้ละเอียดอีกครั้งและจะแจ้งผลให้ คพ. ทราบภายในหนึ่งสัปดาห์ ในส่วนข้อห่วงใยของชาวบ้านเรื่องการขุดลอกลำห้วยจะกระทบกับต้นไม้และขอบลำห้วยนั้น จะใช้วิธีดูดตะกอนที่จะไม่กระทบกับต้นไม้และตลิ่งข้างลำห้วย ในเรื่องของการขนส่งกากตะกอนก็จะป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นที่จะกระทบกับชาวบ้านและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด

สำหรับข้อเรียกร้องของชาวบ้านที่จะให้ คพ. ประสานหน่วยงานเพื่อจัดทำประปาภูเขาให้ชาวบ้านมีน้ำอุปโภค และบริโภคนั้น พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) ลงพื้นที่สำรวจและดำเนินการจัดทำประปาภูเขาช่วยเหลือชาวบ้าน ขณะนี้ ทน. ได้ลงพื้นที่สำรวจทำระบบกระจายน้ำเรียบร้อยแล้ว โดยจะใช้แหล่งน้ำจากลำห้วยดีกะซึ่งเป็นฝายปูนเดิมที่หมู่บ้านใช้การอยู่แล้ว และจะเอาระบบการกระจายน้ำมาเสริม ทำระบบที่ใหญ่ขึ้น พร้อมสร้างถังพักน้ำขนาด 500 คิว และ 200 คิว สำหรับรองพักน้ำแล้วกระจายไปทั้งหมู่บ้าน ซึ่งจะดำเนินการด่วนโดยจะใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2558 และกรมชลประทานจะสร้างถังเก็บพักน้ำขนาด 60 คิวเพิ่มอีก 5 จุด ในปี 2559 และจะปล่อยน้ำร่วมกับท่อประปาที่ ทน. ได้ติดตั้งไว้แล้ว นางสาวจงจิตร์ กล่าว


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม