Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

อธิบดี คพ. ปฏิบัติภารกิจสุดท้าย Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงขนถ่ายขยะ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 11 ส.ค. 58

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๖ /๒๕๕๘

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

อธิบดี คพ. ปฏิบัติภารกิจสุดท้าย Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย
นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงขนถ่ายขยะ

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการสถานีขนถ่ายมูลฝอย ขนาด 700 ตัน/วัน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อชมการดำเนินงานของการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีการบีบอัด เพื่อลดพื้นที่ของขยะมูลฝอยก่อนนำไปฝังกลบหรือนำไปประยุกต์ในการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ภารกิจสุดท้ายของ อธิบดี คพ. หลังผลักดัน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเป็นวาระแห่งชาติ ก่อน ครม. อนุมัติให้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ
โครงการสถานีขนถ่ายมูลฝอยดังกล่าว ดำเนินการภายใต้ผู้รับเหมาโครงการ คือ บริษัท นิวสกาย (ประเทศไทย) จำกัด มีพื้นที่ก่อสร้างอาคารใช้สอยประมาณ 4,000 ตร.ม. ประกอบด้วย พื้นที่ลานจอดรถบรรทุกขยะมูลฝอย พื้นที่วางตู้บรรทุกขยะมูลฝอย พื้นที่ส่วนสำนักงาน และห้องควบคุมการเทขยะมูลฝอย ซึ่งภายในโครงการมีระบบการชั่งน้ำหนัก รถบรรทุกมูลฝอย ระบบบำบัดกลิ่นเหม็นเพื่อไม่ให้กลิ่นออกสู่ภายนอกและเป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อม และเครื่องบีบอัดขยะมูลฝอยที่มีความสามารถในการบีบสูง เพื่อลดพื้นที่ของขยะมูลฝอยก่อนนำไปฝังกลบหรือนำไปประยุกต์ในการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า วิธีการขนถ่ายมูลฝอยด้วยวิธีการบีบอัดนี้ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้ง่ายและใช้งบประมาณไม่มาก เนื่องจากมีขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งเชื่อว่าโครงการสถานีขนถ่ายมูลฝอยดังกล่าว มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 700 ตัน/วัน ในระยะการขนส่งในพื้นที่ใกล้เคียงได้จริง และในอนาคตอาจจะต้องมีหลายจุดเพื่อรองรับขยะให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้ทางกรุงเทพมหานคร (กทม.) ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการเปิดประมูล และตกลงในเรื่องสัญญากันอยู่ สำหรับทาง คพ. เองก็พร้อมที่จะสนับสนุนและผลักดันโครงการนี้อย่างเต็มที่ เพื่อประเทศไทยจะได้มีการดำเนินงานในด้านการจัดการขยะเทียบเท่ากับประเทศอื่นๆที่เจริญแล้ว ส่วนกรณีที่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอาจมีความกังวลใจในเรื่องปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในพื้นที่นั้น คพ.ยืนยันว่า พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่มีปัญหาด้านปริมาณขยะมูลฝอยสะสม เนื่องจากทาง (กทม.) สามารถรองรับและมีระบบการจัดการขยะมูลฝอยเป็นอย่างดีอยู่แล้ว

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ดังกล่าวของ อธิบดี คพ. เป็นการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบและกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งเป็นการผลักดันและนำเสนอนโยบายของ อธิบดี คพ. อันเป็นภารกิจสุดท้าย ก่อนที่ ครม. จะอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม