Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. ประกาศให้ชายหาดอ่าวมะนาว เป็น ๕ ดาว ชายหาดคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับดีมาก

ลงในเว็บไซต์วันที่ 17 ส.ค. 58

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓๔ /๒๕๕๘

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

คพ. ประกาศให้ชายหาดอ่าวมะนาว เป็น ๕ ดาว
ชายหาดคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับดีมาก

กรมควบคุมมลพิษ ( คพ.) ลงพื้นที่อ่าวมะนาวเพื่อรับทราบการดำเนินงาน พร้อมทั้งตรวจสอบและรับรองผลการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดอ่าวมะนาว มีมติรับรองผลการประเมินของชายหาดอ่าวมะนาว เป็นหาดที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับดีมาก (๕ ดาว) ภายใต้โครงการชายหาดติดดาว

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เผยว่า กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะหน่วยงานดูแลชายหาดอ่าวมะนาว ได้เสนอหาดอ่าวมะนาวเข้าร่วมประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว หรือโครงการชายหาดติดดาวของกรมควบคุมมลพิษ ในปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีผลการประเมินในระดับดี (๔ ดาว) และในปี ๒๕๕๘ กองบิน ๕ จึงได้มีเจตนารมย์ที่จะยกระดับคุณภาพชายหาดจากระดับดี (๔ ดาว) เป็น ดีมาก (๕ ดาว) คพ. จึงได้ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดอ่าวมะนาว ร่วมกับ ผู้บังคับการกองบิน ๕ รองผู้บังคับการ ๑ เสนาธิการกองบิน ๕ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดตามเกณฑ์การประเมินฯ ที่กำหนด และกองบิน ๕ ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดตามแนวทางที่กำหนด พร้อมทั้งส่งข้อมูลมายัง คพ. เพื่อพิจารณารับรองผล

หลังจากนั้น คพ. และคณะกรรมการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดส่วนกลาง ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ลงพื้นที่อ่าวมะนาวเพื่อรับทราบการดำเนินงาน พร้อมทั้งตรวจสอบและรับรองผลการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดอ่าวมะนาว โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติรับรองผลการประเมินของชายหาดอ่าวมะนาว เป็นหาดที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับดีมาก (๕ ดาว) ภายใต้โครงการชายหาดติดดาว

ทั้งนี้ ชายหาดที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (๕ ดาว) จะต้องเป็นหาดที่มีสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ อากาศบริสุทธิ์ ไม่มีปัญหาด้านมลพิษต่าง ๆ ทั้งอากาศ เสียง ขยะ น้ำเสีย คราบน้ำมันและก้อนน้ำมันบนชายหาด มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสม ซึ่งชายหาดในประเทศไทยที่เคยได้ผ่านการประเมิณคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับดีมาก (๕ ดาว) ภายใต้โครงการชายหาดติดดาว ได้แก่ แหลมศาลา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , หาดอ่าวคา/เกาะวัวตาหลับ และ หาดสามเส้า/เกาะสามเส้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี , หาดท้ายเหมือง หาดอ่าวเกือก/เกาะสิมิลัน และ หาดไม้งาม/หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา , หาดแหลมโตนด/เกาะลันตา หาดเกาะรอก และหาดบิเละ/เกาะห้อง จังหวัดกระบี่ , หาดทรายเกาะลิดี จังหวัดสตูล เป็นต้น

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม