Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. จัดกิจกรรมร้าน 02 ลดปริมาณขยะ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 21 ต.ค. 58

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๔๘ /๒๕๕๘

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

คพ. จัดกิจกรรมร้าน 02ลดปริมาณขยะ

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมร้าน 0 บาทเคลื่อนที่ และตลาดนัดมือสอง (ร้าน 02) ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยมีวัตถุประสงค์นำวัสดุรีไซเคิลมาแลกสินค้าอุปโภคและบริโภคแทนเงินสด และร้านขายสินค้ามือสอง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคัดแยกวัสดุรีไซเคิล ลดค่าครองชีพของผู้ร่วมกิจกรรม และลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า คพ. ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมร้าน 0 บาทเคลื่อนที่ และตลาดนัดมือสอง (ร้าน 02) ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง โดยขยะที่ถูกแยกจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย โดยกิจกรรมครั้งนี้มีการจัดให้สอดคล้องกับหลัก 3R ประกอบด้วย กิจกรรมถุงผ้ามือสอง ซึ่งเป็นกิจกรรมช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว (Reduce) กิจกรรมตลาดนัดของมือสอง เป็นกิจกรรมที่นำของที่มีการใช้แล้วมาแลกเปลี่ยนซื้อขายให้เกิดการใช้ซ้ำ (Reuse) และกิจกรรมร้าน 0 บาทเคลื่อนที่ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำไปรีไซเคิล (Recycle)

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นโครงการนำร่องเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคัดแยกวัสดุรีไซเคิล และลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในอาคารสำนักงานและสามารถเป็นกิจกรรมตัวอย่างเพื่อขยายผล สร้างความรู้ และความเข้าใจในเบื้องต้นอย่างถูกต้องสำหรับเจ้าหน้าที่ภายในกรมและหน่วยงานใกล้เคียง ทั้งนี้ ในปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาสำคัญทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการจัดการลดปริมาณขยะอย่างครบวงจร ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศซึ่งเป็นวาระแห่งชาติซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

โดยที่ผ่านมาคพ. มีกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยหลายกิจกรรม เช่น โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน โครงการหลังคาเขียวในมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคาร ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเจ้าหน้าที่ภายใน คพ. และประชาชนทั่วไปฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม