Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. เผยผลตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 26 ต.ค. 58

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๕๖ /๒๕๕๘

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

คพ. เผยผลตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ แม่น้ำแควใหญ่ และแม่น้ำแม่กลอง ปี ๒๕๕๘ เพื่อติดตามเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารตะกั่วจากห้วยคลิตี้ที่จะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค ซึ่งพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า คพ. ได้ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ แม่น้ำแควใหญ่ และแม่น้ำแม่กลอง โดยในปี ๒๕๕๘ ได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างวันที่ ๒๖ ? ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อติดตามเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารตะกั่วจากห้วยคลิตี้ ซึ่งสรุปสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ แม่น้ำแควใหญ่ และแม่น้ำแม่กลองได้ว่า คุณภาพน้ำและสัตว์น้ำมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินฯ และมาตรฐานอาหารที่กําหนดไว้ ในส่วนตะกอนท้องน้ำพบว่ามีการปนเปื้อนสารตะกั่วในปริมาณต่ำ ยกเว้นบริเวณที่ห้วยคลิตี้ไหลลงเขื่อนศรีนครินทร์ (KC8/1 และ KC9) จํานวน ๒ จุด ที่ปริมาณตะกั่วในตะกอนดินท้องน้ำมีค่าสูง แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำในบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์และแม่น้ำแม่กลอง

ทั้งนี้ เขื่อนศรีนครินทร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งถือเป็นเขื่อนที่ใหญ่เป็นอันดับ ๑ ของประเทศ มีขนาดใหญ่กว่าเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ สร้างจากหินถมแกนดินเหนียว ถือได้ว่าเป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุด โดยนักท่องเที่ยวสามารถแวะชมทัศนียภาพอันงดงามบนสันเขื่อนได้ตลอดทั้งปี เขื่อนศรีนครินทร์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "เขื่อนเจ้าเณร" ตั้งอยู่บริเวณบ้านเจ้าเณรตําบลท่ากระดาน อําเภอศรีสวัสดิ์ มีความจุมากที่สุดในประเทศไทย คือ ๑๗,๗๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ๑ มีแม่น้ำลำห้วยหลายสายสำคัญไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ เช่น ห้วยแม่ขมิ้น ห้วยขาแข้ง ห้วยแม่วง ห้วยเกรียงไกร ห้วยแม่พลู ห้วยคลองงูรวมทั้งห้วยคลิตี้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรงแต่งแร่ตะกั่วเมื่อปี ๒๕๔๑ และ คพ.ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการฟื้นฟูห้วยคลิตี้ที่กําหนดแผนการดําเนินงานในปี ๒๕๕๙ ? ๒๕๖๑ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่ง คพ. จะควบคุมการฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดและดําเนินการเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยหากพบการปนเปื้อนสารตะกั่วที่เกินมาตรฐาน คพ. จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านในพื้นที่ทราบโดยทันที

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม