Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

รายงานสถานการณ์กรณีพบก้อนน้ำมันขึ้นชายหาดหัวหิน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 30 ต.ค. 58

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 กรมควบคุมมลพิษ ได้ประสานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) และเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งได้รับแจ้งว่าเทศบาลเมืองหัวหินได้ดำเนินการนำกำลังคนลงพื้นที่ทำการจัดเก็บก้อนน้ำมันตลอดแนวชายหาด พร้อมกันนี้ เทศบาลเมืองหัวหิน ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่หมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวลหัวหิน ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี ทหารจากศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ ปราณบุรี เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะสื่อมวลชน ลงเรือตรวจการณ์ ต.229 กองทัพเรือ ออกไปตรวจสอบคราบน้ำมันสีดำที่พบบริเวณชายหาดหัวหิน-ชายหาดเขาตะเกียบ เป็นระยะทางยาวกว่า 10 กิโลเมตร พบมีคราบน้ำมันสีดำลอยอยู่ห่างจากชายฝั่งหัวหินประมาณ 4 กิโลเมตร

และเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 58 กรมควบคุมมลพิษ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) ลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลในพื้นที่ ชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ชายหาดหัวหิน ชายหาดตะเกียบ ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ และชายหาดเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปผลได้ดังนี้
1. บริเวณชายหาดชะอำทางด้านเหนือไม่พบคราบน้ำมัน แต่พบคราบน้ำมันจำนวนเล็กน้อยทางด้านใต้ของชายหาด
2. บริเวณชายหาดหัวหิน ชายหาดตะเกียบ ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ และชายหาดเขาเต่า ยังคงพบก้อนน้ำมันบริเวณชายหาดค่อนข้างมาก ซึ่งได้มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาเก็บก้อนน้ำมันและทำความสะอาดบริเวณชายหาดหัวหิน ชายหาดตะเกียบ ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ สำหรับชายหาดเขาเต่าจะดำเนินการจัดเก็บในวันที่ 29 ตุลาคม 2558
3. ทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเล เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนทั้งหมดในน้ำทะเล จำนวน 5 จุด ได้แก่ ชายหาดหัวหิน 3 จุด เขาตะเกียบ 1 จุด และชายหาดสวนสน 1 จุด พบว่าพารามิเตอร์พื้นฐาน (ปริมาณออกซิเจนละลาย ความเค็ม อุณหภูมิ การนำไฟฟ้า ความเป็นกรด-ด่าง) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ ส่วนปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด อยู่ในระหว่างวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ คาดว่าจะทราบผลได้ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ซึ่ง กรมควบคุมมลพิษ จะรายงานผลการวิเคราะห์ให้ทราบต่อไป ..


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม