Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. จับมือ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เสริมศักยภาพการตรวจวัดมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นมาตรฐานสากล

ลงในเว็บไซต์วันที่ 27 พ.ย. 58

วันที่ 27 พ.ย. 58 นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และนายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านมาตรวิทยา เพื่อพัฒนามาตรฐานและกระบวนการตรวจวัดมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่สามารถสอบย้อนกลับไปสู่มาตรฐานแห่งชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ณ ห้องประชุม 301 อาคาร คพ.
นายวิจารย์ กล่าวว่าประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชน คพ. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุม ดูแล และจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยมีภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งคือการติดตามและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในสถานการณ์ปกติและกรณีฉุกเฉินหรืออุบัติภัย และตรวจวัดการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิด เพื่อการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้ทราบสถานการณ์ในการแจ้งเตือนประชาชน ซึ่ง คพ. ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลจากการตรวจวัด จึงขอให้ มว. เข้ามาช่วยในการเสริมศักยภาพการตรวจวัดมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการตรวจสอบเครื่องมือตรวจวัดและกระบวนการตรวจวัดดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดย มว. มีความยินดีในการร่วมมือด้านมาตรวิทยาเพื่อพัฒนาการตรวจวัดมลพิษและคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความเชื่อมั่นในผลการตรวจวัดของ คพ.

ความร่วมมือด้านมาตรวิทยากับ มว. ครั้งนี้ จะเป็นการขยายกรอบความร่วมมือจากเดิมที่ได้ร่วมดำเนินการซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยที่ผ่านมาผลการดำเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ทำให้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้เครื่องมือตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมได้รับความรู้ด้านมาตรวิทยาที่เกี่ยวข้อง ลดค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบ เช่น การสอบเทียบเครื่องวัดฝุ่นละอองโดยไม่ต้องส่งเครื่องปรับเทียบอัตราการไหลของอากาศไปต่างประเทศ การพัฒนาความสามารถในการตรวจวัดปรอทในน้ำทะเล และการพัฒนาวิธีการตรวจวัดเสียงจากรถยนต์ที่เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันทั่วประเทศ พร้อมกับการร่วมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีตรวจวัดระดับเสียงจากยานพาหนะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช นับเป็นแบบอย่างความร่วมมือที่ดีระหว่างส่วนราชการที่มุ่งไปสู่การพัฒนา การยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานของการตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพ สำหรับความร่วมมือด้านมาตรวิทยาที่จะดำเนินร่วมกันในปีนี้ครอบคลุมในด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ด้านการตรวจวัดคุณภาพน้ำ และด้านการตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือน เพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชนสามารถเชื่อถือและมั่นใจได้ว่า ผลการตรวจวัดที่ออกมานั้นมีความถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ..

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม