Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

อธิบดี คพ. ตรวจความพร้อมป้องกันหมอกควัน อ.แม่แจ่ม เพิ่มจุดตรวจคุณภาพอากาศ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 10 ก.พ. 59

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า อ.แม่แจ่ม เป็นอำเภอที่มีจุดความร้อน (Hospots) จำนวน 427 จุด สูงสุดในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2558 (1 ม.ค.-30 เม-ย.) ซึ่งมีสาเหตุมาจากเกษตรกรเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เน้นข้าวโพด 1.1 แสนไร่ จุดไฟล่าสัตว์ และการเผาบุกรุกป่าเพื่อเพิ่มที่ดินทำกิน

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในปี 2559 คพ.ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาและมลพิษจากหมอกควันพร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรค ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และได้นำรถตรวจคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ไปติดตั้ง ณ บริเวณสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม เพื่อติดตามตรวจสอบคุณอากาศในบรรยากาศ และนำข้อมูลรายงานสู่สาธารณชน

นายวิจารย์ กล่าว่า อำเภอแม่แจ่ม ได้มีการจัดทำแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า แม่แจ่มโมเดล แบ่งออกเป็น 3 มาตรการ ได้แก่มาตรการก่อนเกิดเหตุ (ป้องกัน) ปัจจุบัน - 15 ก.พ. 59 มาตรการช่วง 60 วันอันตราย (รับมือ) 15 ก.พ. - 15 เม.ย.59 และมาตรการหลัง 60 วันอันตราย (สร้างสร้างความยั่งยืน) หลัง 15 เม.ย.59 - 15 ก.พ.60 การเตรียมมาตรการลดเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตร ไร่ข้าวโพด 1.1 แสนไร่ ซึ่งมีเศษวัสดุเหลือใช้ประมาณ 9.5 หมื่นตัน มีต้น ตอและใบ 6 หมื่นตัน จะดำเนินการเผาไถกลบ 1.1 หมื่นไร่และจัดระเบียบชิงเผา 9 หมื่นไร่ และเศษวัสดุจากโรงโม่ข้าวโพด 36 จุด ซึ่งเป็นซังและเปลือก 3.5 ตัน ซึ่งจะถูกนำไปใช้หมดเป็นอาหารโค กระบือ ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ โครงการตั้งโรงงานเชื้อเพลิงอัดแท่ง อัดฟ่อนจำหน่าย ขนไปให้กลุ่มพลังงานทดแทน และ Reuse เป็นผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ในการศึกษาวิจัยทางเลือกที่เหมาะสม ให้กับประชาชน เพื่อหลีกเลี่ยงการเผาเพื่อทำการเกษตร และได้ประกาศช่วงเวลาห้ามเผาตั้งแต่ 15 ก.พ - 15 เม.ย. 2559 ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมรับมือปัญหาหมอกควัน ตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม