Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ฝุ่นละอองภาคเหนือ วันที่ 19 มีนาคม 2559

ลงในเว็บไซต์วันที่ 20 มี.ค. 59


ฝุ่นละอองภาคเหนือ วันที่ 19 มีนาคม 2559

กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ในวันที่ 19 มี.ค. 2559 ณ เวลา 09.00 น. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีปริมาณฝุ่นละอองสูงสุด 238 มคก./ลบ.ม. ที่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รองลงมาคือ ที่พื้นที่ชายแดน อ.แม่สาย จ. เชียงราย 225 มคก./ลบ.ม. ที่ส่วนหนึ่งได้รับปลดระทบจากปัญหามลพิษข้ามแดน และเกินค่ามาตรฐานเล็กน้อย อยู่ที่จังหวัดลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และตาก ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ยกเว้นจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และตาก และไม่มีฝนตกในพื้นที่ สภาพอากาศปิด ลมอ่อนๆ พัดเข้าสู่ทางตอนเหนือของไทย กรมควบคุมมลพิษยังคงขอให้ทุกจังหวัดระดมสรรพกำลังเฝ้าระวังและดับไฟอย่างเข้มงวด เนื่องจากมีจุดความร้อนกระจาบอยู่หลายจังหวัด รวมถึงชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงสถานการณ์และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งขอความร่วมมืองดการเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตรอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร ( nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม