Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๑๙ /๒๕๕๙ สงกรานต์ ปี 59 แหล่งน้ำส่วนใหญ่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้

ลงในเว็บไซต์วันที่ 19 เม.ย. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๑๙/๒๕๕๙

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙

สงกรานต์ ปี 59 แหล่งน้ำส่วนใหญ่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้
มีความปลอดภัย พบปนเปื้อนกว่า10 แหล่ง ไม่ควรนำมาเล่นน้ำสงกรานต์

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำช่วงเดือนมกราคม ? มีนาคม 2559 พบว่าคุณภาพน้ำแหล่งน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ มีความปลอดภัยที่จะนำมาเล่นสงกรานต์ได้ และมีแหล่งน้ำที่มีการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกสูง (ใช้แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ในแหล่งน้ำที่มีค่ามากกว่า 4,000 หน่วย ต่อ 100 มิลลิลิตร เป็นตัวชี้วัด) ควรหลีกเลี่ยงการนำน้ำมาใช้ในการเล่นสาดน้ำกันโดยตรง และระมัดระวังไม่ให้น้ำเข้าสู่ร่างกาย เพราะอาจมีผลต่อสุขภาพอนามัย ได้แก่

- แม่น้ำตาปีตอนล่าง บริเวณท่าเรือบ้านดอน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี(160,000 หน่วย)
- แม่น้ำประแสร์ บริเวณ ต.นาเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง(92,000 หน่วย)
- แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง บริเวณ อ.สามพราน จ.นครปฐม(54,000 หน่วย)
- แม่น้ำพังราดตอนบนบริเวณหมู่ที่1 ถ.สุขุมวิท เทศบาลตำบลนายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี(54,000 หน่วย)
- แม่น้ำระยองตอนล่าง บริเวณสะพานเปี่ยมพงสานต์ อ.เมือง จ.ระยอง(35,000 หน่วย)
- แม่น้ำลพบุรี บริเวณ อ.เมือง จ.ลพบุรี(28,000 หน่วย)
- แม่น้ำจันทบุรี บริเวณสะพานท่าหลวง อ.เมือง จ.จันทบุรี(24,000 หน่วย)
- แม่น้ำเลย บริเวณบ้านใหม่ อ.เมือง จ.เลย(24,000 หน่วย)
- แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างบริเวณ กรุงเทพฯและนนทบุรี(7,000 - 21,000 หน่วย)
- แม่น้ำลำชี บริเวณ ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์(16,000 หน่วย)
- แม่น้ำปิง บริเวณ ต.ประดาง อ.เมือง จ.ตาก(13,000 หน่วย)
- แม่น้ำระยองตอนบน บริเวณ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง(9,200 หน่วย)
- แม่น้ำลพบุรี บริเวณ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี(9,200 หน่วย
- แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง บริเวณท้ายเมืองสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี(7,900 หน่วย)

ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษได้ให้ขอแนะนำหลักการสังเกตสภาพน้ำและบริเวณโดยรอบแหล่งน้ำเบื้องต้นในกรณีประชาชนที่ใช้น้ำแม่น้ำ คลอง บึง มาเล่นสงกรานต์ ได้แก่ สีของน้ำตามธรรมชาติ ควรไม่มีสี หรือลักษณะใสๆไม่มีสิ่งเจือปน ไม่มีกลิ่นของน้ำที่ผิดปกติ เช่น กลิ่นน้ำมัน กลิ่นเหม็นเน่า กลิ่นอาหาร หรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่พบสิ่งแปลกปลอมจากกิจกรรมของมนุษย์ในน้ำ เช่น คราบน้ำมัน เศษอาหาร ขยะ หรือสิ่งเน่าเสียต่าง ๆ รวมถึงไม่อยู่ใกล้กับท่อระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน ชุมชนหรือพื้นที่ทางเกษตรต่างๆ พืชน้ำ และต้นไม้ริมตลิ่ง มีสภาพแห้งตาย และเหี่ยวเฉา

นายวิจารย์ กล่าวอีกเนื่องจากปีนี้ประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากภาวะแล้ง การเล่นสงกรานต์ ควรใช้น้ำอย่างประหยัด เหมือนประเพณีไทยโบราณ และควรระวังส่วนที่เป็นทางเข้าสู่ร่างกาย เช่น ตา หู จมูก ปาก หรือสัมผัสกับบาดแผลภายนอกร่างกาย โดยเฉพาะเมื่อเล่นน้ำเสร็จ ควรอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อย หรือขณะเล่นน้ำ ถ้าเกิดอาการผิดปกติของร่างกาย เช่น ระคายเคืองผิวหนัง เกิดเม็ดผื่นคัน ควรหยุดเล่นทำความสะอาดบริเวณดังกล่าว

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม