Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. ปลูกไม้มงคลริมน้ำ ช่วยบำบัดน้ำเสียและรักษาสิ่งแวดล้อม

ลงในเว็บไซต์วันที่ 19 พ.ค. 59

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้ระดมเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ของ คพ. โดยพื้นที่จัดตั้งอาคารของ คพ. เป็นพื้นที่แก้มลิงสำหรับรองรับน้ำเสียในเขตพญาไท ซึ่งจะมีน้ำเสียจากชุมชนและสถานประกอบการไหลเข้าสู่บ่อเก็บน้ำดังกล่าว

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันต้นไม้แห่งชาติ คพ. จึงได้จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและบุคลากรปลูกต้นไม้บริเวณริมบ่อน้ำ โดยพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกประกอบด้วย ต้นพุทธรักษา และเตยหอม ซึ่งการปลูกพันธ์ไม้ริมน้ำสามารถช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นการปรับภูมิทัศน์

สำหรับต้นพุทธรักษา คนไทยโบราณเชื่อว่าเป็นต้นไม้มงคล บ้านใดปลูกต้นพุทธรักษาไว้ประจำบ้าน จะช่วยปกป้องคุ้มครองไม่ให้มีเหตุร้ายหรืออันตรายแก่บ้านแลผู้อยู่อาศัย โดยเชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ทั้งยังได้มีการกำหนดให้ดอกพุทธรักษาสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของวันพ่อแห่งชาติ นอกจากนี้ ต้นพุทธรักษายังเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะใบและดอกที่สวยงาม มีสรรพคุณทางสมุนไพร เมื่อนำมาปลูกริมน้ำยังมีประโยชน์ช่วยในการบำบัดน้ำเสีย ลดค่าความสกปรก (BOD) ในน้ำได้

ในส่วนของต้นเตยหอม นอกจากมีความเหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่ชุ่มน้ำแล้ว ยังมีกลิ่นหอม และมีสรรพคุณทางสมุนไพรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ สามารถนำมาประกอบอาหาร หรือใช้ประโยชน์ในงานจักสาน นำมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้สอย หรือใช้เป็นเครื่องหอมในสถานที่ทำงานและที่พักอาศัย เป็นต้น
ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม