Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศผลเรียงความเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ค่าย "ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ ๔

ลงในเว็บไซต์วันที่ 25 ก.ค. 59


ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษได้แจ้งการคัดเลือกไปยังโรงเรียนของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ทางไปรษณีย์ด้วยแล้ว

และขอให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกตอบรับ (ยืนยัน) การเข้าค่าย ภายใน วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หรือ ตอบรับ (ยืนยัน) การเข้าค่ายฯ ทางโทรสาร ๐๒ ๒๙๘ ๕๓๗๔ หรือ E-Mail : pubpcd@gmail.com ให้กรมควบคุมมลพิษ ทราบล่วงหน้าและส่งหนังสือฉบับจริงมาภายหลัง
ติดต่อผู้ประสานงาน

นายชัย ปทุมานุสรณ์๐๙๑ ๔๓๖ ๗๒๗๔
นายถิรชีวิน บุญมี๐๙๐ ๖๗๑ ๑๘๐๓
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๖-๖๙, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๗๒ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔


เอกสารดาวน์โหลด
- ผลการประกวดเรียงความ

- กำหนดการ

- แบบตอบรับการเข้าค่าย "ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม"


ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม