Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. จัดสัมมนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อคืนน้ำใสให้คลองแสนแสบ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 29 ก.ค. 59

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา และนำเสนอผลการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ (ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน 2 ปี) ในการสัมมนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อคืนน้ำใสให้คลองแสนแสบ ในวันที่ ๒๒ ๒๗ และ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ อคพ.และรอง อคพ. ได้ร่วมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากสำนักข่าวต่างๆ ในประเด็นการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ ตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ในพื้นที่ริมคลองแสนแสบและคลองสาขา โดยผลการตรวจสอบตามแหล่งกำเนิดมลพิษจากสถานประกอบการ อาทิ โรงแรม อาคารชุด โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า 6 เดือนแรก ปี 2559 จำนวน 128 แห่ง พบว่า เป็นไปตามค่ามาตรฐานเพียง 30% โดยค่าความสกปรก BOD ยังคงเกินมาตรฐาน จึงต้องขอความร่วมมือจากประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยกันทำให้น้ำในคลองแสนแสบมีความสะอาดขึ้น ดังนั้น ในการสัมมนาครั้งนี้ จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อจะได้ทราบขั้นตอนการดำเนินงานของ จนท.คพ. ในการเข้าตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายสิ่งแวดล้อม และทราบแนวทางปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการซักซ้อมแนวทางการทำงานร่วมกันกับสำนักงานเขตในพื้นที่ริมคลองแสนแสบและคลองสาขาในการกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษในการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

เอกสารประกอบการสัมมนา:


ผู้ประสานงาน : ตวงพร รอดแสวง (tuangporn(dot)r(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม