Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ.เปิดค่ายเยาวชนต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เยาวชนจากทุกภาคเข้าร่วม

ลงในเว็บไซต์วันที่ 23 ส.ค. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๔๕ /๒๕๕๙

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

คพ.เปิดค่ายเยาวชนต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เยาวชนจากทุกภาคเข้าร่วม

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล รองอธิบดี กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๔ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้เรียนรู้และมีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นต้นกล้าทางสังคมที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่

นางสาวจงจิตร์ กล่าวว่า โครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๔ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน ๕๓ คน มาจากทุกภาคจากทั่วประเทศ นับเป็นโอกาสที่ดี ที่เยาวชนได้มีโอกาสเปิดกระบวนทัศน์ มุมมองในเรื่องสิ่งแวดล้อม กิจกรรมในค่ายอาจจะเป็นเรื่องไกลตัว ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ คพ. อยากให้น้องๆ ตระหนักในการร่วมสร้างสิ่งแวดล้อม หากมีความเข้าในในการลดมลพิษ ในเรื่องขยะที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นวาระแห่งชาติ น้องๆช่วยกันโดยเริ่มที่ตัวเรา ครอบครัว ชุมชน น้องๆก็จะเป็นต้นกล้าสที่พิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามที่กรมตั้งเจตนาไว้ การมาเข้าค่ายเป็นเวลา ๔ วัน ๓ คืน จะทำให้น้องรู้จักกัน เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ได้รับความรู้ นำไปถ่ายทอดสู่เพื่อนๆ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ก็จะทำให้การจัดกิจกรรมค่ายประสบตามที่มุ่งหวัง

ค่ายเยาวชน ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4 จัดวันที่ 16 - 19 สิงหาคมนี้ ที่ โรงแรม เมธาวลัย ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยเยาวชนจะได้เข้าค่ายเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา การป้องกันและการขจัดมลพิษ ทดลองปฏิบัติ จากฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ การศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการสื่อสารมวลชนโดยวิทยากรสื่อมวลชน การเยี่ยมชมการจัดรายการข่าวโทรทัศน์ เยาวชนที่เข้าร่วมมีความกล้าที่จะแสดงความคิด กล้าที่จะแสดงออกอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ ในการป้องกันควบคุมและแก้ปัญหามลพิษ ที่สำคัญเยาวชนสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมไปสู่เยาวชนคนอื่นและสังคม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นต้นแบบการรวมพลังสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดี
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม