Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.ราชภัฎจันทรเกษมเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. 59

คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษ
จากยานพาหนะ (คลอง 6) กรมควบคุมมลพิษ จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จำนวน 20 คน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะและการทดสอบมลพิษจากรถยนต์ ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ (คลอง 6) กรมควบคุมมลพิษ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ห้องปฏิบัติการฯ นายอิทธิพล พ่ออามาตย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ ได้บรรยายให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษจากรถยนต์และการจัดการปัญหามลพิษจากยานพาหนะในประเทศไทยในปัจจุบัน พร้อมทั้งได้นำชมระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างสารมลพิษทางอากาศ และสาธิตวิธีการตรวจวัดมลพิษจากรถยนต์ใช้งานบนท้องถนนตามมาตรฐานไอเสียรถยนต์ใช้งานในประเทศไทย


ผู้ประสานงาน : นายอิทธิพล พ่ออามาตย์ (ittipol(dot)p(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม