Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ทส. ผนึกกำลัง มท. เดินหน้าแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 16 ธ.ค. 59

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการฟื้นฟูป่าต้นน้ำในจัหวัดน่าน และเป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ปี ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน

พลเอก สุรศักดิ์ฯ มอบนโยบายเพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และบูรณาการ ภายใต้บทบาทนำของกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการหนุนเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ในสังกัด ทส. ที่จะต้องประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานตามการบูรณาการและสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด และเร่งเตรียมการป้องกันและลดการเกิดไฟป่าและการเผาในพื้นที่ป่า ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และเครือข่ายอาสาสมัครเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อลาดตระเวนและ ดับไฟก่อนเกิดการลุกลาม โดยตั้งเป้าลดความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควันลงให้ได้ร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๐

นอกจากนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ในปี ๒๕๖๐ นับเป็นความสำเร็จของการบูรณาการแก้ไขปัญหา เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้รับเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ภายใต้กลไกของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข. ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ จะสนับสนุนข้อมูลประกอบ การตัดสินใจของจังหวัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยเฉพาะข้อมูลคุณภาพอากาศจาก ๑๗ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศครอบคลุม ๙ จังหวัดภาคเหนือ และจัดส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่มาตรวจวัดตลอดช่วงวิกฤตหมอกควัน ปี ๒๕๖๐ โดยสามารถติดตามสถานการณ์หมอกควันแบบ Real-time ได้จากแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน air4thai และ air4thai.pcd.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม