Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจากราชอาณาจักรภูฎาน และเจ้าหน้าที่สวทน. เยี่ยมชมห้อง LAB คลอง 6

ลงในเว็บไซต์วันที่ 23 ธ.ค. 59


คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจากราชอาณาจักรภูฎาน ประเทศภูฎาน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจากราชอาณาจักรภูฎาน ประเทศภูฎาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จำนวน 15 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ (คลอง 6) กรมควบคุมมลพิษ โดยมี นายอิทธิพล พ่ออามาตย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่และเป็นผู้บรรยายพิเศษ ในครั้งนี้ เรื่อง "การบริหารจัดการปัญหามลพิษจากยานพาหนะ ในประเทศไทยในปัจจุบัน" พร้อมทั้งได้นำชมระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างสารมลพิษทางอากาศ และวิธีการตรวจวัดมลพิษจากรถยนต์ประเภทต่างๆ ในห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ และสาธิตวิธีการตรวจวัดมลพิษจากรถยนต์ ใช้งานบนท้องถนนตามมาตรฐานไอเสียรถยนต์ใช้งานในประเทศไทย


ผู้ประสานงาน : เพลินพิศ คูเมือง (plernpis(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม