Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ เยี่ยมชม LAB คลอง 6

ลงในเว็บไซต์วันที่ 23 ธ.ค. 59


คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 50 คน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการมลพิษจากยานพาหนะและการทดสอบมลพิษจากรถยนต์ ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ (คลอง 6) กรมควบคุมมลพิษ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ห้องปฏิบัติการฯ โดย นายอิทธิพล พ่ออามาตย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาพร้อมทั้งเป็นผู้บรรยายพิเศษ ในครั้งนี้ เรื่อง "การบริหารจัดการปัญหามลพิษจากยานพาหนะในประเทศไทยในปัจจุบัน" รวมทั้งหัวหน้าห้องปฏิบัติการฯ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯ ได้นำชมระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างสารมลพิษทางอากาศ และวิธีการตรวจวัดมลพิษจากรถยนต์ประเภทต่างๆ ในห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ และสาธิตวิธีการตรวจวัดมลพิษจากรถยนต์ใช้งานบนท้องถนนตามมาตรฐานไอเสียรถยนต์ใช้งานในประเทศไทยอีกด้วย


ผู้ประสานงาน : เพลินพิศ คูเมือง (plernpis(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม