502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงาน กำหนด วัน เวลา สถานที่

ข่าววันที่ 26 ก.ย. 61


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

-----------------------------------------------

ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมควบคุมมลพิษ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการลือกสรร กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดประกาศ ฯรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ระดับปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง) จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค
1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง) จำนวน 1 อัตรา

แผนที่เดินทางไป มหาวิทยาลัยรังสิต
ผังมหาวิทยาลัยรังสิต


ผู้ประสานงาน : วาสนา ใคร่ครวญ (wasana(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม