Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ทส. ผนึกกำลังร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

ลงในเว็บไซต์วันที่ 16 ม.ค. 62

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 7/2562 วันที่ 16 มกราคม 2562


คพ.แจงปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมเพื่อเร่งรัดและทบทวนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีนายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนักวิชาการด้านอากาศเข้าร่วมประชุม ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงที่ผ่านมา พบเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ ซึ่ง ทส. กรุงเทพมหาคร กองบังคับการตำรวจจราจร กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กระทรวงมหาดไทย กรมฝนหลวง และการบินเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดปริมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้น แต่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้เพิ่มความเข้มข้นของการทำงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 รวมทั้งเพิ่มความถี่ในการกวาดล้างทำความสะอาดถนนและฉีดพ่นน้ำในอากาศตั้งแต่เวลา 18.00 - 06.00 น. ทุกวัน จนกว่าฝุ่นละอองจะลดลง แจกหน้ากากอนามัย N95 โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย คนชรา เด็ก และผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับแหล่งกำเนิด สำหรับประชาชนทั่วไปก็สามารถใช้หน้ากากปกติรองกระดาษทิชชู 2 ชิ้นก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน การเพิ่มจุดตรวจจับรถควันดำ 20 จุด และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เร่งคืนพื้นผิวการจราจรบริเวณเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้า ณ จุดที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ห้ามเผาในที่โล่งอย่างเด็ดขาด

นายวิจารย์กล่าวว่า พร้อมกันนี้ได้วางแนวทางการใช้น้ำมัน B20 รถเมล์ ขสมก. การเปลี่ยนรถยนต์จากรถโดยสารเก่าให้เป็นรถโดยสาร NGV รถโดยสารไฟฟ้า และรถโดยสารไฮบริด ประมาณ 3,000 คัน ในปี 2565 การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5 การจำกัดรถบรรทุกเข้าเขตกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาเร่งด่วน รวมถึงคพ. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมฝนหลวง ในการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 รวมถึงได้ตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อพร้อมปฏิติการทำฝนหลวง โดยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ได้ปฏิบัติการและฝนตกลงมาตั้งแต่เวลา 14.30 น.หลายพื้นที่ใน กทม. ซึ่งส่งผลให้วันนี้ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกินมาตรฐานลดลงเกือบทุกจุด และกรมฝนหลวงฯ จะได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ ซึ่งคาดว่าผลจากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินมาตรการฯ อย่างเข้มข้นจะส่งผลให้ระดับของฝุ่นละอองจะมีแนวโน้มลดลง

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า ทส. ได้มีศูนย์ประสานงานและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขึ้น ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนสถานการณ์ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ในช่วงเกิดสถานการณ์ระหว่างเดือนธันวาคม - เมษายนนี้ และ คพ. จะติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้อย่างต่อเนื่องทันสถานการณ์ จากเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ www.air4thai.pcd.go.th และแอพพลิเคชั่น Air4Thai" โดยสามารถดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ iOSและ Androidผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม