Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ลงในเว็บไซต์วันที่ 2 ก.ค. 62


ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

--------------------------------

      ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ฉบับลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และประกาศกรมควบคุมมลพิษ ฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ด้านการควบคุมอาคาร) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) โดยการสอบข้อเขียน และประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) โดยการสอบสัมภาษณ์ นั้น

      บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการเลือกสรรตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๘ แห่งประกาศกรมควบคุมมลพิษ ฉบับลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และประกาศกรมควบคุมมลพิษ ฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรแนบท้ายประกาศนี้


ผู้ประสานงาน : วาสนา ใคร่ครวญ ( wasana(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)�޷��ҵ���ҳ

�޷��ҵ���ҳ

�����������ҳ������Ѿ�ɾ��������ʱ�����á�

�볢�����²���

  • ȷ�������ĵ�ַ8����ʾ����վ��ַ��ƴд�͸�ʽ��ȷ����
  • ���ͨ���t�Ӷ���˸���ҳ��������վ����Աjϵ��֪ͨ���Ǹ�t�ӵĸ�ʽ����ȷ��
  • ����������ť������һ��t�ӡ�

HTTP ���� 404 - �ļ���Ŀ¼δ�ҵ���
Internet ��Ϣ���� (IIS)


������Ϣ��Ϊ����֧����Ա�ṩ��

  • ת�� Microsoft ��Ʒ֧�ַ����������(“HTTP”��“404”�ı��⡣
  • ��“IIS ����”������ IIS ������ (inetmgr) �з��ʣ���Ȼ���������Ϊ“��վ����”��“�����������”��“�����Զ��������Ϣ”�����⡣
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม