Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม คพ. แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันภาคใต้

ลงในเว็บไซต์วันที่ 20 ก.ย. 62

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 180/2562 วันที่ 9 กันยายน 2562


คพ. แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันภาคใต้

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาและสั่งการให้ คพ. ติดตามสถานการณ์โดยพบว่า วันที่ 19 กันยายน 2562 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชม. มีค่าอยู่ระหว่าง 7?70 ไมโครกรัม/ลูกบากศ์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) มีเกินมาตรฐาน 2 สถานี ได้แก่ ที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา พบค่าสูง 70 มคก./ลบ.ม. และอําเภอเมือง จังหวัดยะลา พบค่าสูง 58 มคก./ลบ.ม. เกินค่ามาตรฐาน และเมื่อพิจารณาข้อมูลรายชั่วโมง ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในภาคใต้ พบว่าฝุ่นละอองเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 18 กันยายน 2562 จึงทําให้ค่าเฉลี่ย 24 ชม. มีแนวโน้มสูงขึ้น จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบ หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และหากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ให้รีบไปพบแพทย์

นายประลอง กล่าวว่า สถานการณ์จุดความร้อนในภูมิภาคอาเซียนตอนล่างมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-20 ตั้งแต่วันที่ 15-17 กันยายน 2562 พบจุดความร้อนในพื้นที่สุมาตรา และกาลิมันตัน จาก 579 จุด ลดลงเหลืออยู่ 288 จุด และในวันที่วันที่ 18 กันยายน 2562 พบจุดความร้อนเพิ่มขึ้น ที่ 589 จุด ทั้งนี้ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยไม่พบจุดความร้อนการแจ้งเตือนและรับมือสถานการณ์ โดยสํานักงานเลขาธิการอาเซียนได้ประกาศยกระดับการแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันในภูมิภาคอาเซียนตอนล่างให้อยู่ในระดับที่ 3 (จุดความร้อนเกิน 250 จุด ต่อเนื่อง 2 วัน ขึ้นไป และมีกลุ่มควันหนาแน่น สภาพอากาศแห้งแล้ง ประกอบกับมีลมซึ่งสามารถพัดกลุ่มควันเข้าประเทศสมาชิก) โดยขอความร่วมมือประเทศสมาชิกรายงานการแก้ไขปัญหาของแต่ละประเทศ เพื่อสํานักงานเลขาธิการอาเซียนจะสรุปผลในภาพรวมของภูมิภาคอาเซียนเป็นประจําทุกวัน

โดยบทบาทอำนาจหน้าที่ของ คพ. ทำหน้าที่เสนอความเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและแผนแห่งชาติด้านการจัดการมลพิษ การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด และการดำเนินงานทางวิชาการ ในการดำเนินงานเรื่องฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้ คพ.ได้ติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทํารายงานแจ้งเตือนสถานการณ์รายวันและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่นสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จังหวัดสงขลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อรับทราบและดําเนินการแจ้งเตือนสถานการณ์ในพื้นที่ ทั้งนี้ คพ. ได้ประสานงานสํานักงานเลขาธิการอาเซียนได้รับการยืนยันว่าอาเซียนยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตาม SOP ของข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (AATHP) ซึ่งอยู่บนหลักการ ประเทศที่ก่อให้เกิดปัญหาจะต้องแก้ไขโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกอื่นๆและประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศเพิ่มเติมได้ที่ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/ แอปพลิเคชั่น Air4Thai และข้อมูลจุดความร้อน http://asmc.asean.org/home/ นายประลอง กล่าว


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)�޷��ҵ���ҳ

�޷��ҵ���ҳ

�����������ҳ������Ѿ�ɾ��������ʱ�����á�

�볢�����²���

  • ȷ�������ĵ�ַ8����ʾ����վ��ַ��ƴд�͸�ʽ��ȷ����
  • ���ͨ���t�Ӷ���˸���ҳ��������վ����Աjϵ��֪ͨ���Ǹ�t�ӵĸ�ʽ����ȷ��
  • ����������ť������һ��t�ӡ�

HTTP ���� 404 - �ļ���Ŀ¼δ�ҵ���
Internet ��Ϣ���� (IIS)


������Ϣ��Ϊ����֧����Ա�ṩ��

  • ת�� Microsoft ��Ʒ֧�ַ����������(“HTTP”��“404”�ı��⡣
  • ��“IIS ����”������ IIS ������ (inetmgr) �з��ʣ���Ȼ���������Ϊ“��վ����”��“�����������”��“�����Զ��������Ϣ”�����⡣
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม