Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม คพ. โปร่งใสติดอันดับที่ 5 ของประเทศ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 21 ต.ค. 62

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 209/2562 วันที่ 19 ตุลาคม 2562


คพ. โปร่งใสติดอันดับที่ 5 ของประเทศ

คพ.เผยผลคะแนนประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยตั้งเป้าให้ติด 1 ใน 10 และในปีนี้เป็นลำดับที่ 5 จากจำนวน 144 หน่วยงานระดับกรม มีผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต ร้อยละ 100 จะมุ่งมั่นสร้างความมั่นใจให้ประชาชนต่อไป

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส) เปิดเผยว่า คพ. หนึ่งในหน่วยงานในสังกัด ทส. พอใจผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) พบว่า คพ. ได้รับผลคะแนนรวมเท่ากับร้อยละ 94.29 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับสูง จัดอยู่ในอันดับที่ 5 จากจำนวน 144 หน่วยงานระดับกรม และจากการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 คพ. ได้รับคะแนน 83.59 ,86.59 ,89.87 และ 94.29 สูงขึ้นตามลำดับ และติดอันดับที่ 28 ,25 ,11 และสูงขึ้นมาเป็นอันดับที่ 5 ในปีนี้ ติด 1 ใน 10 ตามเป้าหมายที่วางไว้

นายประลองฯ กล่าวอีกว่า จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินสงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน 10 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ และ 5) การแก้ปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต ในปีนี้ คพ. ได้คะแนนสูงสุดในตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 คือ การเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต ร้อยละ 100 เท่ากัน ทั้งนี้ ในปีต่อไป ทาง คพ. โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านจะมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการเป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต มีลำดับการประเมินสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาคส่วนต่างๆ และพี่น้องประชาชน


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)�޷��ҵ���ҳ

�޷��ҵ���ҳ

�����������ҳ������Ѿ�ɾ��������ʱ�����á�

�볢�����²���

  • ȷ�������ĵ�ַ8����ʾ����վ��ַ��ƴд�͸�ʽ��ȷ����
  • ���ͨ���t�Ӷ���˸���ҳ��������վ����Աjϵ��֪ͨ���Ǹ�t�ӵĸ�ʽ����ȷ��
  • ����������ť������һ��t�ӡ�

HTTP ���� 404 - �ļ���Ŀ¼δ�ҵ���
Internet ��Ϣ���� (IIS)


������Ϣ��Ϊ����֧����Ա�ṩ��

  • ת�� Microsoft ��Ʒ֧�ַ����������(“HTTP”��“404”�ı��⡣
  • ��“IIS ����”������ IIS ������ (inetmgr) �з��ʣ���Ȼ���������Ϊ“��վ����”��“�����������”��“�����Զ��������Ϣ”�����⡣
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม