Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม วราวุธ นำทีมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก และสำรวจเสียงร้านค้างานกาชาด

ลงในเว็บไซต์วันที่ 25 พ.ย. 62

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 220/2562 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562


วราวุธ นำทีมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก และสำรวจเสียงร้านค้างานกาชาด

รัฐมนตรี วราวุธ นำทีมรณรงค์ "ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก คพ.สำรวจความคิดเห็นเสียงดังงานกาชาด เสียงดังและดังมาก ร้อยละ 53.6 ปัจจัยซื้อสินค้ามาจากโปรโมชั่น

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ประธานคณะกรรมการแผนกควบคุมเสียงงานกาชาด ประจำปี 2562 เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ ( 22 พฤศจิกายน)นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ ทส. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทส.เดินทางด้วยรถไฟฟ้าไปงานกาชาด เพื่อร่วมสำรวจและตรวจการใช้เสียงร้านค้างานกาชาดประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี พร้อมมอบป้าย ร้านค้าร่วมใจ งดใช้เครื่องขยายเสียง และเดินรณรงค์ ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ในงานกาชาด และให้กำลังใจจิตอาสาที่มารณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะตามจุดต่างๆ ภายในงานกาชาด

นายประลอง กล่าวว่า สำหรับการตรวจวัดระดับเสียงร้านค้างานกาชาดประจำปี 2562 คณะกรรมการแผนกควบคุมเสียงงานกาชาด ประกอบด้วย คพ. สภากาชาดไทย สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และผู้แทนจำหน่ายเครื่องวัดเสียง ได้ร่วมกันตรวจวัดและควบคุมเสียงงานกาชาด ผลการตรวจวัดระหว่างวันที่ 15-22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีค่าอยู่ในช่วง 52.0 - 104.7 เดซิเบลเอ โดยในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 พบเกินเกณฑ์ที่กำหนด (เกิน 80 เดซิเบลเอ) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.4 ของจำนวนร้านที่ตรวจ ซึ่งในวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2562 ได้มีหนังสือเชิญผู้บริหารของร้านที่มีระดับเสียงเกินเกณฑ์ติดต่อกัน 3 ครั้ง จำนวน 7 ร้าน มาพบที่กองอำนวยการจัดงานกาชาดขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดเสียง

นายประลอง กล่าวต่อว่า คพ.ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับระดับเสียงจากร้านค้าในงานกาชาด จากตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 153 คน (เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน) ซึ่งเป็นผู้ชาย 44 คนผู้หญิง 109 คน มีความคิดเห็นว่าร้านค้ากาชาดเสียงปกติ ร้อยละ 46.4 เสียงดัง ร้อยละ 41.8 เสียงดังมาก ร้อยละ 11.8 ส่วนปัจจัยที่ทำให้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการของร้านค้าสูงสุดคือ การจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถมของตัวสินค้า ร้อยละ 61.4 รองลงมาคือตั้งใจซื้อสินค้าที่สนใจอยู่แล้ว ร้อยละ51.6 เสียงโฆษณาจากเครื่องขยายเสียงของร้านค้า ร้อยละ15 และมีดารา/ผู้มีชื่อเสียงมาปรากฏตัว ร้อยละ 10.5 และอื่นๆ ร้อยละ 2.8 ส่วนความคิดเห็นต่อผลกระทบ มีความเห็นว่าเสียงดังทำให้เกิดอันตรายต่อระบบประสาทและการได้ยิน ร้อยละ 3.9 เสียงดังทำให้พูดคุยสื่อสารไม่รู้เรื่องร้อยละ 33.3 ไม่ได้รับผลกระทบ/เฉยๆ ร้อยละ 62.1 อื่นๆ ร้อยละ 0.7


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)�޷��ҵ���ҳ

�޷��ҵ���ҳ

�����������ҳ������Ѿ�ɾ��������ʱ�����á�

�볢�����²���

  • ȷ�������ĵ�ַ8����ʾ����վ��ַ��ƴд�͸�ʽ��ȷ����
  • ���ͨ���t�Ӷ���˸���ҳ��������վ����Աjϵ��֪ͨ���Ǹ�t�ӵĸ�ʽ����ȷ��
  • ����������ť������һ��t�ӡ�

HTTP ���� 404 - �ļ���Ŀ¼δ�ҵ���
Internet ��Ϣ���� (IIS)


������Ϣ��Ϊ����֧����Ա�ṩ��

  • ת�� Microsoft ��Ʒ֧�ַ����������(“HTTP”��“404”�ı��⡣
  • ��“IIS ����”������ IIS ������ (inetmgr) �з��ʣ���Ȼ���������Ϊ“��վ����”��“�����������”��“�����Զ��������Ϣ”�����⡣
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม