Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ทส. ร่วมกับกลุ่มธุรกิจ Food Delivery ลดขยะพลาสติก หลังสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคลาย

ลงในเว็บไซต์วันที่ 8 ก.ค. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 77 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ทส. ร่วมกับกลุ่มธุรกิจ Food Delivery
ลดขยะพลาสติก หลังสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคลาย


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมาย กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ให้จัดทำ (ร่าง) มาตรการการจัดการขยะพลาสติกจากการใช้บริการส่งอาหาร (Food Delivery) ในระยะเร่งด่วนเมื่อสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ และเมื่อรัฐบาลได้ประกาศการเตรียมการผ่อนคลายมาตรการระยะ 5 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกจำเป็นต้องมีการเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามโรดแมพการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดี คพ. เปิดเผยว่า คพ. ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการแพลตฟอร์มบริการส่งอาหารเพื่อหาแนวทางความร่วมมือการจัดการขยะพลาสติก จำนวน 2 ครั้ง โดยเสนอให้มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างภาครัฐและเอกชน อาทิ Grab Food , Line Man , GET Food , Food Panda , Lalamove , Pizza Hut เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือขับเคลื่อนการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว สร้างความต่างด้วยบริการรับส่งอาหารแบบไร้ขยะ แต่ยังคงรักษาความพอใจต่อลูกค้า ด้วยการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นมิตรกลับสิ่งแวดล้อม เช่น สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ โดยการเก็บค่ามัดจำกล่องอาหารที่สามารถใช้ซ้ำ เงินมัดจำจะถูกคืนให้เมื่อมีการส่งคืนกล่องใส่อาหารภายในเวลาที่กำหนด หรือเลิกการคิดค่ากล่องอาหารเมื่อสั่งอาหารครบจำนวนครั้งที่กำหนด

ทั้งนี้ ภาชนะบรรจุอาหารที่เลือกใช้จะต้องมีความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย สามารถใช้ซ้ำได้หลายร้อยครั้ง หลังจากนั้น จะถูกนำไปรีไซเคิล เป็นการลดการใช้ทรัพยากร การสร้างทางเลือกการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ แม้ทางเลือกนี้ไม่อาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลูกค้าอย่างทันทีทันใด หรืออาจไม่ได้ความสมบูรณ์แบบที่นำไปสู่การสร้างขยะเป็นศูนย์ แต่เป็นแนวทางหนึ่งที่จะรองรับธุรกิจบริการอาหารส่งถึงบ้านหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ ที่จะเติบโตยิ่งขึ้นทั้งในอนาคต แต่ไม่ก่อปัญหาขยะพลาสติกและทำลายสิ่งแวดล้อม นายประลอง กล่าว


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม