Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
วันที่ 13 พ.ย. 62

คพ. เตรียมพร้อมรับมือปัญหามลพิษในช่วงเทศกาลปีใหม่ 30 ธ.ค. 58
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกประเมินตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ 29 ธ.ค. 58
คพ. เปิดโครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์คลิตี้ 25 ธ.ค. 58
ทส. เตรียมพร้อมรับมือหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 22 ธ.ค. 58
สัมมนา เรื่อง "การเสริมสร้างขีดความสามารถในการสนับสนุน พันธกรณีของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ" 21 ธ.ค. 58
คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001) 21 ธ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ 21 ธ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนดินชายฝั่งทะเล 25 ตัวอย่าง 16 ธ.ค. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ประสานงาน (Coordinator) ของสำนักเลขาธิการ EANET 15 ธ.ค. 58
คพ. ชี้คุณภาพอากาศภาคเหนือดีส่งท้ายปี ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 11 ธ.ค. 58
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 ธ.ค. 58
คณะนักวิจัยจากประเทศเวียดนาม และศูนย์เทคโนโลยีโลหะฯ เยี่ยมชม LAB ยานพาหนะ 2 ธ.ค. 58
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การจัดการสาร PFOS ภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน 2 ธ.ค. 58
คพ. จับมือ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เสริมศักยภาพการตรวจวัดมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นมาตรฐานสากล 27 พ.ย. 58
รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนเครือข่ายด้านการจัดการคุณภาพอากาศ 27 พ.ย. 58
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) เครื่องวิเคราะห์สารเคมี ระบบ Gas Chromatography/Mass spectrometry 25 พ.ย. 58
คพ. ชวนลอยกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรมไทย 23 พ.ย. 58
คพ. ปลื้ม อธิบดีรับรางวัลซื่อสัตย์สุจริต 17 พ.ย. 58
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารกรมควบคุมมลพิษ 13 พ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ 12 พ.ย. 58
แม่น้ำตาปีตอนบน อยู่ในระดับคุณภาพดีที่สุด เพียงแหล่งเดียวในประเทศ 11 พ.ย. 58
คพ. อบรมการตรวจวัดเสียง เพื่อลดผลกระทบสัตว์ป่า 10 พ.ย. 58
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจสอบรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิด 9 พ.ย. 58
ปัญหากลิ่นเหม็นกระทบชุมชน ครองแชมป์เรื่องร้องเรียนต่อเนื่อง 5 ปี 5 พ.ย. 58
คพ.รับฟังความเห็น (ร่าง) พ.ร.บ.จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ฯ 4 พ.ย. 58
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการมลพิษของประเทศไทย 3 พ.ย. 58
การจัดหาหนังสือเพื่อ คน คพ. 2 พ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาค ข. และกำหนดวัน เวลา สถานทีสอบ 2 พ.ย. 58
รัฐมนตรี ทส. นำทีมเจรจาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอาเซียน 2 พ.ย. 58
รายงานสถานการณ์กรณีพบก้อนน้ำมันขึ้นชายหาดหัวหิน 30 ต.ค. 58
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) จัดซื้อเครื่องตรวจวัดกลิ่น (Olfactometer Unit) 29 ต.ค. 58
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ 29 ต.ค. 58
สถานการณ์มลพิษหมอกควันภาคใต้ปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ เวลา ๐๙.๐๐ น. 26 ต.ค. 58
คพ. เผยผลตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 26 ต.ค. 58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งต.นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ 26 ต.ค. 58
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 26 ต.ค. 58
สถานการณ์มลพิษหมอกควันภาคใต้ปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ เวลา ๐๙.๐๐ น. 26 ต.ค. 58
สถานการณ์มลพิษหมอกควันภาคใต้ปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ เวลา ๐๙.๐๐ น. 22 ต.ค. 58
สถานการณ์มลพิษหมอกควันภาคใต้ปี ๒๕๕๘ 22 ต.ค. 58
คพ. จัดกิจกรรมร้าน 02 ลดปริมาณขยะ 21 ต.ค. 58
คพ. เตรียมแผนป้องกันหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙ 21 ต.ค. 58
คพ. หนุนใช้บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศของเทศบาลเมืองสีคิ้วฯ 21 ต.ค. 58
สถานการณ์มลพิษหมอกควันภาคใต้ วันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา 15.00 น. 21 ต.ค. 58
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) โครงการบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๖๑ สถานี 20 ต.ค. 58
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) การจัดซื้อหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน 20 ต.ค. 58
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) การจัดจ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์(service) 20 ต.ค. 58
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 5 สถานี 19 ต.ค. 58
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) โครงการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพในบรรยากาศ จำนวน 2 สถานี 19 ต.ค. 58
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) จัดซื้อชุดตรวจวัดระดับเสียงจากอากาศยาน จำนวน ๒ ชุด 19 ต.ค. 58
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) จัดซื้อหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน 14 ต.ค. 58
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) จัดซื้อเครื่องตรวจวัดกลิ่น (Olfactometer Unit) จำนวน 1 ชุด 13 ต.ค. 58
สถานการณ์มลพิษหมอกควันภาคใต้ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 9 ต.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 ต.ค. 58
สถานการณ์มลพิษหมอกควันภาคใต้ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา 09.00 น. 7 ต.ค. 58
ไทยร่วมเยอรมนี ขยายความร่วมมือส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 6 ต.ค. 58
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดตรวจวัดระดับเสียงสถานี 28 ก.ย. 58
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ e-bidding จ้างทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ 25 ก.ย. 58
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน ต.นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 23 ก.ย. 58
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 23 ก.ย. 58
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 23 ก.ย. 58
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน ต.นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 23 ก.ย. 58
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 ก.ย. 58
คณะเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมจาก (สปป.ลาว) เยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ ฯ คพ. 17 ก.ย. 58
คณะเจ้าหน้าที่จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ ฯ คพ. 17 ก.ย. 58
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 15 ก.ย. 58
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดตรวจวัดระดับเสียงยานพาหนะ 2 ก.ย. 58
ขอเชิญยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำฯ 31 ส.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 28 ส.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 28 ส.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 28 ส.ค. 58
ขอเชิญยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำผิวดิน(IWIS) 28 ส.ค. 58
คพ.จัดประชุมรับฟังความเห็น เรื่อง การปรับปรุงมาตฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกร 24 ส.ค. 58
บ.ไฟฟ้าหงสา มอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ให้ คพ.เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดน่าน 17 ส.ค. 58
คพ. ประกาศให้ชายหาดอ่าวมะนาว เป็น ๕ ดาว ชายหาดคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับดีมาก 17 ส.ค. 58
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ 14 ส.ค. 58
บ.ไฟฟ้าหงสา มอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ให้ คพ.เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดน่าน 14 ส.ค. 58
สถานการณ์คุณภาพอากาศของประเทศไทยในครึ่งปีแรก 11 ส.ค. 58
การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า สำหรับชุมชนทั้ง ๓ พื้นที่ 11 ส.ค. 58
การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) 11 ส.ค. 58
ผลการติดตามตรวจสอบ สารวีโอซี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี ประจำเดือน พฤษภาคม 58 11 ส.ค. 58
อธิบดี คพ. ปฏิบัติภารกิจสุดท้าย Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงขนถ่ายขยะ 11 ส.ค. 58
สถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดินของประเทศไทยพบส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้-ดี 11 ส.ค. 58
สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ ๑๗ 11 ส.ค. 58
คพ. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ที่จะดำเนินการฟื้นฟูห้วยคลิตี้ 11 ส.ค. 58
คณะอาจารย์,นักศึกษาปริญญาโทจากมหาลัยโตเกียวเยี่ยมชมการดำเนินงานห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ 7 ส.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต. นักทรัพยากรบุคคล 6 ส.ค. 58
คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ 20 ก.ค. 58
นักศึกษาโครงการ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษ 20 ก.ค. 58
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 17 ก.ค. 58
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผลการประเมินระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 17 ก.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 17 ก.ค. 58
นักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ 15 ก.ค. 58
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 15 ก.ค. 58
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 15 ก.ค. 58
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 15 ก.ค. 58
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 15 ก.ค. 58
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 15 ก.ค. 58
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 15 ก.ค. 58
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานมาตรฐานเสียงรบกวน 13 ก.ค. 58
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) จัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์ควบคุมมลพิษ จ.ระยอง) 10 ก.ค. 58
แนวทางในการพูดคุยเพื่อใช้ในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่ชาวต่างชาติในโอกาสต่างๆ 3 ก.ค. 58
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) การดำเนินงานตามกฏกระทรวงผู้ควบคุมระบบบบัดน้ำเสียและผู้รับจ้าง ตาม ม.73 3 ก.ค. 58
คพ. ติวเข้มการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม 30 มิ.ย. 58
คพ. ผนึกกลุ่มธุรกิจ ผุดโครงการธุรกิจสีเขียวแห่งอนาคต 30 มิ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 29 มิ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 29 มิ.ย. 58
คพ. ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำเสียอำเภอปลวกแดง ระยอง 26 มิ.ย. 58
การฝึกอบรมเรื่อง เทคนิคการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมี ในวันที่ 3-7 สิงหาคม 2558 23 มิ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนด วัน เวลา สถานที่ ฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 17 มิ.ย. 58
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น ณ ศูนย์เครือข่าย 12 มิ.ย. 58
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒๐ /๒๕๕๘ คพ. ร่วมกับ กรอ. กนอ. และ JICA เผยข้อมูลมลพิษในจังหวัดระยอง 12 มิ.ย. 58
คพ. เดินหน้าเข้าสู่การประเมินสำนักงานสีเขียว ( Green Office) 9 มิ.ย. 58
คพ. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพิ่มศักยภาพการจัดการมลพิษจากกิจกรรมเหมืองแร่และพื้นที่เสี่ยง 3 มิ.ย. 58
คพ.รับฟังความเห็นการปรับปรุงและควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกร 3 มิ.ย. 58
ภาครัฐให้สิทธ์สินค้าสีเขียวที่ราคาสูงกว่า ชนะการประกวดราคา 3 มิ.ย. 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทนักวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา 29 พ.ค. 58
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ใน ต.นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 18 พ.ค. 58
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ใน ต.นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 18 พ.ค. 58
ขอเชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนอโครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนามาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมฯ อาเซียน 15 พ.ค. 58
ช่องทางการสื่อสารและกลุ่มเป้าหมายการประชาสัมพันธ์ คพ. 14 พ.ค. 58
ฟื้นฟูคลิตี้คืบหน้า ชาวบ้านตอบรับแนวทางฟื้นฟู ทน. และกรมชลฯ เร่งสร้างประปาภูเขา 11 พ.ค. 58
คพ.รับฟังความเห็นการปรับปรุงและควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกร 11 พ.ค. 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) 7 พ.ค. 58
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ ( ฉบับ ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ ) 6 พ.ค. 58
คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.บูรพา เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ 28 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลงานนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๒๕๗ 21 เม.ย. 58
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๑๕ /๒๕๕๘ ทส. ร่วมมือภาคเอกชน ลดการเผาภาคการเกษตร ลดหมอกควัน 10 เม.ย. 58
คพ.เตือน 11 แหล่งน้ำไม่ควรใช้เล่นสงกรานต์ คูเมืองเชียงใหม่เล่นน้ำได้ 9 เม.ย. 58
คพ. ประกาศเจตนารมณ์ เป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น 9 เม.ย. 58
คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ม.มหิดล เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพหนะ 8 เม.ย. 58
คพ. คุมเข้มเสียงร้านค้าในงานกาชาดประจำปี 2558 30 มี.ค. 58
คพ.จัดหน่วย รับเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ 25 มี.ค. 58
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ 24 มี.ค. 58
คพ.เตรียมเร่งฟื้นฟูห้วยคลิตี้ 23 มี.ค. 58
คณะอาจารย์และนิสิตปริญญาโทวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมฯ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ 20 มี.ค. 58
คณะอาจารย์และนักศึกษาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ 20 มี.ค. 58
คพ. คุมเข้มระดับเสียงงานกาชาด ประจำปี 2558 18 มี.ค. 58
ทส. แถลงข่าวการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ เดินหน้าแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า 18 มี.ค. 58
ขอเชิญแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2557 18 มี.ค. 58
คพ. เดินหน้าเป็นหน่วยงานต้นแบบในการต่อต้านการทุจริต จัดฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 17 มี.ค. 58
คพ.จัดอบรมตรวจวัดเขม่าควันด้วยสายตา 10 มี.ค. 58
บทเรียนคลองด่าน..คพ.จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ส่อทุจริต 2 มี.ค. 58
คพ.จัดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. ... 27 ก.พ. 58
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีเพื่อบรรจุข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 25 ก.พ. 58
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีเพื่อบรรจุข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 25 ก.พ. 58
ความสำเร็จและก้าวต่อไปของการดำเนินงาน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 23 ก.พ. 58
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีเพื่อบรรจุข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 20 ก.พ. 58
เลื่อนประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันใน ต.เจ้าพนักงานธุรการฏิบัติงาน 20 ก.พ. 58
ประกาศ เลื่อนการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ) 20 ก.พ. 58
ประกาศ การขึ้นบัญชี 3 ต. นักวิชาการเงินและบัญชีฯ, นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ, นักทรัพยากรบุคคลฯ 20 ก.พ. 58
ขอเชิญรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการขยะของประเทศไทย 17 ก.พ. 58
คพ.รับฟังความเห็น (ร่าง) พรบ.จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ และซากผลิตภัณฑ์อื่น 16 ก.พ. 58
การเตรียมพร้อมรับมือมลพิษหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๘ 10 ก.พ. 58
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษแถลงข่าวสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2557 23 ม.ค. 58
ประกาศอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ (เพิ่มเติม) 8 ม.ค. 58
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ปี57(เพิ่มเติม) 7 ม.ค. 58

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.