502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
วันที่ 19 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียงพร้อมชุดกำเนิดเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 61
ประชุมสัมมนาวิชาการโครงการนำร่องเขตอากาศสะอาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน 18 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจำนวน 38,977 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่น (sensory test) ฉบับที่1 พ.ศ. 2561 16 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำเสียบนผิวจราจร โครงการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 15 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตนิทรรศการ และจัดสถานที่กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูอัตโนมัติทางเข้าห้องโรงอาหารอาคารกรมควบคุมมลพิษ 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการระงับอุบัติภับเบื้องต้นจากวัตถุอันตราย 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือการปกป้องประชาชนจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใส้กรองน้ำพร้อมเปลี่ยนของตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถบัสปรับอากาศพร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับพร้อมออกแบบ จำนวน 2,000 ใบและพิมพ์สติ๊กเกอร์ 1,000 ใบ 11 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเคลื่อนย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำถุงผ้าใส่เอกสาร จำนวน 400 ใบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 11 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ 10 ม.ค. 61
ประกาศรับฟังความคิดเห็น อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด 10 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 61
คพ. ร่วมกับ มว. พัฒนาการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด ฝุ่น ควันดำ ความสั่นสะเทือน และออกซิเจนในน้ำสำเร็จ 9 ม.ค. 61
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลศึกษาต่อต่างประเทศ 9 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 61
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลฯ 5 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่น (sensory test) ฉบับที่2,3 พ.ศ. 2560 4 ม.ค. 61

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.