Connection Failure PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.

สิ่งพิมพ์อื่นๆที่จะออกเผยแพร่ในอนาคตจะประกาศในหน้านี้ หรือ ท่านอาจจะสมัครสมาชิกข่าว คพ. เพื่อติดตามการประกาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ คพ. ตลอดจนการเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ของ คพ. ซึ่งเราจะส่งถึงท่านทาง e-mail ได้ที่นี่

หนังสือ รายงาน และวารสารที่ คพ. จัดทำขึ้นเผยแพร่ในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้


รายงานสถานการณ์ / รายงานประจำปี 55 เล่ม
วารสาร 104 เล่ม
หนังสือ
ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ 86 เล่ม
ด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 43 เล่ม
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 32 เล่ม
ด้านการจัดการของเสียและอันตราย 26 เล่ม
อื่นๆ 34 เล่ม


สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง

สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปี 2544

เนื้อหาในเล่มจะเกี่ยวกับเรื่อง

สถานการณ์อากาศและระดับเสียงในประเทศไทย
การกำหนดและปรับปรุงค่ามาตรฐาน
การควบคุม ป้องกัน และแก้ไข ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง
การศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านมลพิษทางอากาศและเสียง
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อรับได้ ฟรี ที่กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2298 2072,83, หรือ 88 โทรสาร 02 298 2002ปรับปรุงล่าสุด: 7 ส.ค. 62 เวลา 13:50:00

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.