Connection Failure PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.

สิ่งพิมพ์อื่นๆที่จะออกเผยแพร่ในอนาคตจะประกาศในหน้านี้ หรือ ท่านอาจจะสมัครสมาชิกข่าว คพ. เพื่อติดตามการประกาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ คพ. ตลอดจนการเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ของ คพ. ซึ่งเราจะส่งถึงท่านทาง e-mail ได้ที่นี่

หนังสือ รายงาน และวารสารที่ คพ. จัดทำขึ้นเผยแพร่ในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้


รายงานสถานการณ์ / รายงานประจำปี 55 เล่ม
วารสาร 104 เล่ม
หนังสือ
ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ 86 เล่ม
ด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 43 เล่ม
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 32 เล่ม
ด้านการจัดการของเสียและอันตราย 26 เล่ม
อื่นๆ 34 เล่ม


รายงานสถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางน้ำ
ปี พ.ศ.2543

จัดทำขึ้นเพื่อ เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล และสถานการณ์มลพิษทางน้ำ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป โดยแสดงผลการดำเนินงานของกองจัดการคุณภาพน้ำในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำที่เกิดขึ้นในปี 2543 เช่น

วิกฤตการณ์แม่น้ำท่าจีนเน่าเสีย
การศึกษาความเหมาะสมของการกำหนดค่าระดับ
ความเข้มข้นและวิธีการตรวจวัดกลิ่นจากฟาร์มสุกร
มาตรฐานน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและคุณภาพน้ำทิ้งของ
ท่าเทียบเรือประมงและสะพานปลา
Red Tide: ปรากฎการณ์ที่เปลี่ยนสีไป
Tar Ball ที่ภูเก็ต
ขบวนการตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล

สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400ปรับปรุงล่าสุด: 7 ส.ค. 62 เวลา 13:50:00

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.