Connection Failure PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


สิ่งพิมพ์อื่นๆที่จะออกเผยแพร่ในอนาคตจะประกาศในหน้านี้ หรือท่านอาจจะสมัครสมาชิกข่าว คพ. เพื่อติดตามการประกาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ คพ. ตลอดจนการเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ของ คพ. ซึ่งเราจะส่งถึงท่านทาง e-mail ได้ที่นี่

หนังสือ รายงาน และวารสารที่ คพ. จัดทำขึ้นเผยแพร่ในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้


รายงานสถานการณ์ / รายงานประจำปี 55 เล่ม
วารสาร 104 เล่ม
หนังสือ
ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ 86 เล่ม
ด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 43 เล่ม
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 32 เล่ม
ด้านการจัดการของเสียและอันตราย 26 เล่ม
อื่นๆ 34 เล่ม


สิ่งพิมพ์ :ด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
คู่มือการตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (sensory test)
แผ่นพับการดำเนินงานห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
หนังสือ "รู้รอบมลพิษทางอากาศ"
Development of Environmental and Emission Standards of Volatile Organic Compounds (VOCs) in Thailand
หลักการตรวจวัดและขั้นตอนการปรับเทียบสำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
คู่มือการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ
คู่มือการผลิตข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ระบบติดตามผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ
อย่างต่อเนื่อง
แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วย "การควบคุมการเผา
ในที่โล่ง"
ระเบียบและข้อปฏิบัติในการควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างประเภทต่างๆ
ประมวลผลงานวิจัยการประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการประเมินความเสี่ยงในการจัดการสิ่งแวดล้อม
คู่มือการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ
สารกรดในบรรยากาศ: มลพิษที่ไร้พรมแดน
การจัดทำกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานคร
การจัดการมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับการประกอบกิจการเหมืองหิน โรงโม่บดหรือย่อยหิน และโรงงานปูนขาว
คู่มือการเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศด้วยถังเก็บตัวอย่าง
คู่มือ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว”
คู่มือการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย (2 เล่ม)
คู่มือการป้องกันและควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก และโลหะที่ไม่ใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า
คู่มือการตรวจสอบระบบการติดตามผลการตรวจวัดก๊าซอย่างต่อเนื่อง
วิธีการตรววัดก๊าซ และความหนาแน่นของควันจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม
วิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อวัดปริมาณฝุ่น และก๊าซภายในปล่องโรงงาน
การจัดการมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ
คู่มือตรวจวัดระดับเสียงจากรถยนต์
สมุดภาพระบายสี ชุดเป็นเพื่อนกับรถสะอาด
ห้องปฏิบัติการตรวจวดมลพิษจากยานพาหนะ
มลพิษทางอากาศจากรถยนต์
ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
คู่มือประกอบการขอรับการตรวจประเมินเป็นคลินิก
ไอเสียมาตรฐานดีเด่นและคลินิกไอเสียมาตรฐาน
ฟิตเครื่องยนต์ ลดมลพิษ
(ประหยัดเงินคุณ ประหยัดเงินชาติ)
การขับขี่อย่างปลอดภัยลดมลพิษและประหยัดเชื้อเพลิง
การปรับแต่งและดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่
การจัดการคุณภาพเสียง
คู่มือการตรวจวัดระดับเสียงอากาศยานในพื้นที่ชุมชน
คู่มือประชาชน ใช้เครื่องขยายเสียง รถโฆษณา
แบบไม่รบกวนใคร
คู่มือการตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์สามล้อ
คู่มือประชาชน ลดเสียงรถตุ๊กตุ๊ก
คู่มือ “การตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์และรถจักรยานยนต์”
คู่มือการตรวจวัดระดับเสียงของเรือกล(ฉบับปรับปรุง)
คู่มือ “การตรวจวัดระดับเสียงของเรือกล”
คู่มือการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
รวมกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
รวมกฏหมายเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
คู่มือประชาชนเรื่องมลพิษทางเสียง: โลกนี้เสียงดัง (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2555)
คู่มือประชาชน : มลพิษทางเสียงจากรถจักรยานยนต์
มลพิษทางเสียง


ปรับปรุงล่าสุด: 12 ก.ย. 61 เวลา 10:45:32

404 Not Found

404 Not Found


nginx
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.