Connection Failure PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


สิ่งพิมพ์อื่นๆที่จะออกเผยแพร่ในอนาคตจะประกาศในหน้านี้ หรือ ท่านอาจจะสมัครสมาชิกข่าว คพ. เพื่อติดตามการประกาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ คพ. ตลอดจนการเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ของ คพ. ซึ่งเราจะส่งถึงท่านทาง e-mail ได้ที่นี่

หนังสือ รายงาน และวารสารที่ คพ. จัดทำขึ้นเผยแพร่ในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้


รายงานสถานการณ์ / รายงานประจำปี 55 เล่ม
วารสาร 104 เล่ม
หนังสือ
ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ 86 เล่ม
ด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 43 เล่ม
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 32 เล่ม
ด้านการจัดการของเสียและอันตราย 26 เล่ม
อื่นๆ 34 เล่ม


สิ่งพิมพ์ : วารสาร
แผ่นพับ (4 ฉบับ)
แผ่นพับศูนย์ประสานงานอนุสัญญาบาเซล (1)
ข่าวสารอากาศและเสียง (21 ฉบับ)
ข่าวสารอันตรายและของเสีย (3 ฉบับ)
ข่าวสารคุณภาพน้ำ คพ. (4 ฉบับ)
หมายเหตุมลพิษ (34 ฉบับ)
จดหมายข่าวรักษ์ ชุมชน (27 ฉบับ)
จดหมายข่าวพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ระยอง (15 ฉบับ)
จดหมายข่าว "ฟื้นฟูคลิตี้" (1 ฉบับ)
วารสาร เกษตรกรรมปลอดการเผา( 2 ฉบับ)
วารสาร คพ. 12 เล่ม
 


ปรับปรุงล่าสุด: 25 มิ.ย. 63 เวลา 15:20:18

404 Not Found

404 Not Found


nginx
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.