Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Pollution Control Department, Bangkok, Thailand9
???????????
PCD on Facebook
แผนแม่บทการจัดการขยะ
ร่างกฎหมาย
สมัครงานออนไลน์
ห้องสมุดกรมควบคุมมลพิษ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Air4Thai
สถานการณ์หมอกควัน
การดำเนินการตามมาตรา 80
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
Road Map
ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ
ASEAN
ASEAN
Law
 การดำเนินงานในพื้นที่มาบตาพุด
แจ้งปัญหามลพิษ

วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักขับเคลื่อนทุกภาคส่วนในการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อประชาชน

 


ข้อมูลใหม่

ข่าวคพ.

ลิ้งค์ด่วน
31 พ.ค. 59 การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณการเคหะชุ...
31 พ.ค. 59 การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของสถานีตรวจวัดฯบริเวณ ม.กรุงเทพ...
31 พ.ค. 59 การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องวัดระดับเสียง...
31 พ.ค. 59 สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด จ. ระยอง ประจำเดือนเมษายน 2559...
27 พ.ค. 59 การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า ของอาคารปฏิบัติการควบคุมมลพิษจังหวัดระยอ...
17 พ.ค. 59 การเปิดเผยราคากลาง โครงการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 555 ตัวอย่าง...
17 พ.ค. 59 การเปิดเผยราคากลาง โครงการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล จำนวน 3 รายการ...

30 พ.ค. 59 กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การจัดการน้ำเสียร่วมลงนาม MOU...
27 พ.ค. 59 คณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และผู้แทนจากกระทรวงคมนาคมเข้าเยี่ยมชม LAB ยานพาหนะ ...
26 พ.ค. 59 รายงานสถานการณ์มลพิษทางอากาศ บริเวณพื้นที่แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2559...
26 พ.ค. 59 รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ให้เกียรติเข้าร่วมการแถลงข่าว "การจัดงานสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน" ...
26 พ.ค. 59 รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ...
24 พ.ค. 59 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางปฏิบัติในการลดและคัดแยกขยะภายในหน่วยงานต่าง ๆ...
23 พ.ค. 59 ประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลชายฝั่ง ครั้งที่ ๑๗ ...
19 พ.ค. 59 คพ. ปลูกไม้มงคลริมน้ำ ช่วยบำบัดน้ำเสียและรักษาสิ่งแวดล้อม...
17 พ.ค. 59 ครม. เห็นชอบแผนแม่บทจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) พร้อมเดินหน้า...
4 พ.ค. 59 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว...

ระดับเสียงของ กทม.
รายงานคุณภาพอากาศ
คุณภาพน้ำโดยสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ


สถานการณ์หมอกควัน
-ภาคเหนือ
-ภาคใต้ตอนล่าง
รายงานเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษ
Hotline ร้องทุกข์
ศูนย์บริการประชาชน
ถาม และ ตอบ (Q&A)
ข่าวรายวัน(News Clipping)
ปฏิทินกิจกรรม
รับสมัครงาน (0 ตำแหน่ง)
ข่าวประกวดราคา
สิ่งพิมพ์ต่างๆ


* ดัชนีคุณภาพอากาศที่ดีไม่ควรเกิน 100

พ.ร.บ. กฎหมาย และมาตรฐาน
พรบ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง (ปรับปรุง - พฤษภาคม 55)
มาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย (ปรับปรุง - มิถุนายน 53)
มาตรฐานคุณภาพดิน
กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการมลพิษ
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2557
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2557 


รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ. ศ. 2557

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2557 กรมควบคุมมลพิษ

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ. ศ.2559 - 2562

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

ท่านสามารถสมัครสมาชิกข่าว คพ. เพื่อติดตามการประกาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ คพ. ซึ่งเราจะส่งถึงท่านทาง e-mail ได้ที่ สมัคร & ยกเลิกสมาชิกข่าว


ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์คพ.    ระบบsms คพ.  

ศูนย์บริการประชาชน  Plans ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต บริเวณห้วยคลิตี้  ร่างกฎหมาย Chemical Data Bank(MSDS)
ระบบฐานข้อมูล คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ ระบบเครือข่ายข้อมูลศูนย์ประสานงานอนุสัญญาบาเซลประเทศไทย Stockhom Convention Focal Point อาคารเขียวภาครัฐ
จัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข่าวตัดสิ่งแวดล้อม จัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 02-298-2000

Contact info.
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา | Site Map Switch to PCD English home page
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.