全品送料無料のお店 Pollution Control Department, Bangkok, Thailand9
???????????
PCD on Facebook
ร่างกฎหมาย
สมัครงานออนไลน์
ห้องสมุดกรมควบคุมมลพิษ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Air4Thai
สถานการณ์หมอกควัน
การดำเนินการตามมาตรา 80
ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ
ASEAN
ASEAN
Law
 การดำเนินงานในพื้นที่มาบตาพุด
แจ้งปัญหามลพิษ
แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการประชาชน
 Plans
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต บริเวณห้วยคลิตี้
 ร่างกฎหมาย
ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Thai Environmental Compliance Assistance Center)
ระบบฐานข้อมูล คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ
Chemical Data Bank(MSDS)
ระบบเครือข่ายข้อมูลศูนย์ประสานงานอนุสัญญาบาเซลประเทศไทย
Stockhom Convention Focal Point
อาคารเขียวภาครัฐ
จัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข่าวตัดสิ่งแวดล้อม
จัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 


ข้อมูลใหม่

ข่าวคพ.

ลิ้งค์ด่วน
28 ส.ค. 58 การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 12 อัตรา...
28 ส.ค. 58 ข้อมูลความเป็นพิษของสารเคมีขจัดคราบน้ำมัน...
28 ส.ค. 58 รายชื่อสารเคมีขจัดคราบน้ำมัน 2558...
26 ส.ค. 58 (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ. ศ. 2557 ...
25 ส.ค. 58 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศักยภาพการรองรับมลพิษของแหล่งน้ำ...
25 ส.ค. 58 หนังสือ กฎหมาย กฎระเบียบและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกอาเซียน ...
25 ส.ค. 58 การเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินและน้ำทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ (...

28 ส.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งนิตกรปฏิบัติการ...
28 ส.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ...
28 ส.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน...
24 ส.ค. 58 คพ.จัดประชุมรับฟังความเห็น เรื่อง การปรับปรุงมาตฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกร...
17 ส.ค. 58 บ.ไฟฟ้าหงสา มอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ให้ คพ.เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดน่าน...
17 ส.ค. 58 คพ. ประกาศให้ชายหาดอ่าวมะนาว เป็น ๕ ดาว ชายหาดคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับดีมาก...
14 ส.ค. 58 บ.ไฟฟ้าหงสา มอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ให้ คพ.เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดน่าน...
14 ส.ค. 58 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ...
11 ส.ค. 58 ผลการติดตามตรวจสอบ สารวีโอซี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี ประจำเดือน พฤษภาคม 58...
11 ส.ค. 58 อธิบดี คพ. ปฏิบัติภารกิจสุดท้าย Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงขนถ่ายขยะ...

ระดับเสียงของ กทม.
รายงานคุณภาพอากาศ
คุณภาพน้ำโดยสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ


สถานการณ์หมอกควัน
-ภาคเหนือ
-ภาคใต้ตอนล่าง
รายงานเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษ
Hotline ร้องทุกข์
ศูนย์บริการประชาชน
ถาม และ ตอบ (Q&A)
ข่าวรายวัน(News Clipping)
ปฏิทินกิจกรรม
รับสมัครงาน (0 ตำแหน่ง)
ข่าวประกวดราคา
สิ่งพิมพ์ต่างๆ


* ดัชนีคุณภาพอากาศที่ดีไม่ควรเกิน 100

Table 'wqm2015.location' doesn't exist
พ.ร.บ. กฎหมาย และมาตรฐาน
พรบ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง (ปรับปรุง - พฤษภาคม 55)
มาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย (ปรับปรุง - มิถุนายน 53)
มาตรฐานคุณภาพดิน
กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการมลพิษ
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2553
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2557 


รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ. ศ. 2558 รอบ 6 เดือน

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2557 กรมควบคุมมลพิษ

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

ท่านสามารถสมัครสมาชิกข่าว คพ. เพื่อติดตามการประกาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ คพ. ซึ่งเราจะส่งถึงท่านทาง e-mail ได้ที่ สมัคร & ยกเลิกสมาชิกข่าว


ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์คพ.    ระบบsms คพ.   เมล์กลางภาครัฐ คพ.


Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region GCC nesac
Visitor's Tracking
ปรับปรุงล่าสุด: 25 ส.ค. 58 เวลา 09:48:32 โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 02-298-2000>

Contact info.
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา | Site Map Switch to PCD English home page
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.
nike air max pas cher