店舗情報をご紹介 Pollution Control Department, Bangkok, Thailand9
???????????
PCD on Facebook
ร่างกฎหมาย
สมัครงานออนไลน์
ห้องสมุดกรมควบคุมมลพิษ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Air4Thai
สถานการณ์หมอกควัน
การดำเนินการตามมาตรา 80
ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ
ASEAN
ASEAN
Law
 การดำเนินงานในพื้นที่มาบตาพุด
แจ้งปัญหามลพิษ
แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการประชาชน
 Plans
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต บริเวณห้วยคลิตี้
 ร่างกฎหมาย
ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Thai Environmental Compliance Assistance Center)
ระบบฐานข้อมูล คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ
Chemical Data Bank(MSDS)
ระบบเครือข่ายข้อมูลศูนย์ประสานงานอนุสัญญาบาเซลประเทศไทย
Stockhom Convention Focal Point
อาคารเขียวภาครัฐ
จัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข่าวตัดสิ่งแวดล้อม
จัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 


ข้อมูลใหม่

ข่าวคพ.

ลิ้งค์ด่วน
6 ก.ค. 58 บันทึกการประชุมการดำเนินงาน 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมา...
6 ก.ค. 58 รายงานสรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 12 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 7 ...
6 ก.ค. 58 การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงกระจกหน้าต่างพร้อมกรอบ อาคารกรมควบคุมมลพิษ ...
1 ก.ค. 58 สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,IRPC-เดือนพฤษภาคม ...
30 มิ.ย. 58 การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างทาสีภายในและภายนอกอาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ...
30 มิ.ย. 58 ความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน...
30 มิ.ย. 58 การเปิดเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 7 ...

3 ก.ค. 58 แนวทางในการพูดคุยเพื่อใช้ในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่ชาวต่างชาติในโอกาสต่างๆ...
3 ก.ค. 58 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) การดำเนินงานตามกฏกระทรวงผู้ควบคุมระบบบบัดน้ำเสียและผู้รับจ้าง...
30 มิ.ย. 58 คพ. ติวเข้มการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม...
30 มิ.ย. 58 คพ. ผนึกกลุ่มธุรกิจ ผุดโครงการธุรกิจสีเขียวแห่งอนาคต...
29 มิ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ...
29 มิ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ...
26 มิ.ย. 58 คพ. ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำเสียอำเภอปลวกแดง ระยอง...
23 มิ.ย. 58 การฝึกอบรมเรื่อง เทคนิคการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมี ในวันที่ 3-7 สิงหาคม 2558...
17 มิ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนด วัน เวลา สถานที่ ฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล...
12 มิ.ย. 58 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น ณ ศูนย์เครือข่าย...

ระดับเสียงของ กทม.
รายงานคุณภาพอากาศ
คุณภาพน้ำโดยสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ


สถานการณ์หมอกควัน
-ภาคเหนือ
-ภาคใต้ตอนล่าง
รายงานเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษ
Hotline ร้องทุกข์
ศูนย์บริการประชาชน
ถาม และ ตอบ (Q&A)
ข่าวรายวัน(News Clipping)
ปฏิทินกิจกรรม
รับสมัครงาน (0 ตำแหน่ง)
ข่าวประกวดราคา
สิ่งพิมพ์ต่างๆ


* ดัชนีคุณภาพอากาศที่ดีไม่ควรเกิน 100

Table 'wqm2015.location' doesn't exist
พ.ร.บ. กฎหมาย และมาตรฐาน
พรบ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง (ปรับปรุง - พฤษภาคม 55)
มาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย (ปรับปรุง - มิถุนายน 53)
มาตรฐานคุณภาพดิน
กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการมลพิษ
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2553
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2556 


รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ. ศ. 2556

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2556 กรมควบคุมมลพิษ

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

ท่านสามารถสมัครสมาชิกข่าว คพ. เพื่อติดตามการประกาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ คพ. ซึ่งเราจะส่งถึงท่านทาง e-mail ได้ที่ สมัคร & ยกเลิกสมาชิกข่าว


ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์คพ.    ระบบsms คพ.   เมล์กลางภาครัฐ คพ.


Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region GCC nesac
Visitor's Tracking
ปรับปรุงล่าสุด: 23 มิ.ย. 58 เวลา 15:52:23 โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 02-298-2000>

Contact info.
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา | Site Map Switch to PCD English home page
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.
nike air max pas cher