店舗情報をご紹介 Pollution Control Department, Bangkok, Thailand9
???????????
PCD on Facebook
ร่างกฎหมาย
สมัครงานออนไลน์
ห้องสมุดกรมควบคุมมลพิษ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Air4Thai
สถานการณ์หมอกควัน
การดำเนินการตามมาตรา 80
ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ
ASEAN
ASEAN
Law
 การดำเนินงานในพื้นที่มาบตาพุด
แจ้งปัญหามลพิษ
แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการประชาชน
 Plans
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต บริเวณห้วยคลิตี้
 ร่างกฎหมาย
ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Thai Environmental Compliance Assistance Center)
ระบบฐานข้อมูล คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ
Chemical Data Bank(MSDS)
ระบบเครือข่ายข้อมูลศูนย์ประสานงานอนุสัญญาบาเซลประเทศไทย
Stockhom Convention Focal Point
อาคารเขียวภาครัฐ
จัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข่าวตัดสิ่งแวดล้อม
จัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 


ข้อมูลใหม่

ข่าวคพ.

ลิ้งค์ด่วน
25 พ.ค. 58 การเปิดเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณ์การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศแ...
25 พ.ค. 58 การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์ รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี ๒๕๕๗ ...
25 พ.ค. 58 การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันและปรับเทียบ ระบบเครื่องมือวิเคราะห์ไอเ...
22 พ.ค. 58 การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์และวิเคราะห์ข้อขัดข้องเครื่อง...
19 พ.ค. 58 การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทแก๊สอัดความดัน จำนวน 3 รายการ...
18 พ.ค. 58 การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล (แบคทีเรีย) จำนวน ๖๐๖ ตัวอย่าง ด้วยวิธีประกวด...
18 พ.ค. 58 สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,IRPC-เดือนมีนาคม ๒...

18 พ.ค. 58 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ใน ต.นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ...
18 พ.ค. 58 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ใน ต.นิติกรปฏิบัติการ ...
18 พ.ค. 58 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ใน ต.นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ...
15 พ.ค. 58 ขอเชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนอโครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนามาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมฯ อาเซียน ...
14 พ.ค. 58 ช่องทางการสื่อสารและกลุ่มเป้าหมายการประชาสัมพันธ์ คพ....
11 พ.ค. 58 ฟื้นฟูคลิตี้คืบหน้า ชาวบ้านตอบรับแนวทางฟื้นฟู ทน. และกรมชลฯ เร่งสร้างประปาภูเขา...
11 พ.ค. 58 คพ.รับฟังความเห็นการปรับปรุงและควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกร...
7 พ.ค. 58 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)...
6 พ.ค. 58 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ ( ฉบับ ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ )...
28 เม.ย. 58 คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.บูรพา เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ...

ระดับเสียงของ กทม.
รายงานคุณภาพอากาศ
คุณภาพน้ำโดยสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ


สถานการณ์หมอกควัน
-ภาคเหนือ
-ภาคใต้ตอนล่าง
รายงานเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษ
Hotline ร้องทุกข์
ศูนย์บริการประชาชน
ถาม และ ตอบ (Q&A)
ข่าวรายวัน(News Clipping)
ปฏิทินกิจกรรม
รับสมัครงาน (1 ตำแหน่ง)
-พนักงานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
สิ่งพิมพ์ต่างๆ


* ดัชนีคุณภาพอากาศที่ดีไม่ควรเกิน 100

หน้าหลัก คพ.-ข้อมูลคุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำเจ้าพระยา

สถานี
เวลา
DO*
26 พ.ค. 16:00
6.7
26 พ.ค. 16:00
6.3
23 พ.ค. 22:30
7.3
26 พ.ค. 16:00
6.4
22 พ.ค. 13:00
4.0

*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)
 
พ.ร.บ. กฎหมาย และมาตรฐาน
พรบ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง (ปรับปรุง - พฤษภาคม 55)
มาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย (ปรับปรุง - มิถุนายน 53)
มาตรฐานคุณภาพดิน
กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการมลพิษ
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2553
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2556 


รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ. ศ. 2556

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2556 กรมควบคุมมลพิษ

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

ท่านสามารถสมัครสมาชิกข่าว คพ. เพื่อติดตามการประกาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ คพ. ซึ่งเราจะส่งถึงท่านทาง e-mail ได้ที่ สมัคร & ยกเลิกสมาชิกข่าว


ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์คพ.    ระบบsms คพ.   เมล์กลางภาครัฐ คพ.


Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region GCC nesac
Visitor's Tracking
ปรับปรุงล่าสุด: 25 พ.ค. 58 เวลา 10:19:56 โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 02-298-2000>

Contact info.
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา | Site Map Switch to PCD English home page
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.
nike air max pas cher