???????????
PCD on Facebook
ร่างกฎหมาย
ร่างกฎหมาย
ร่างกฎหมาย
สมัครงานออนไลน์
ห้องสมุดกรมควบคุมมลพิษ
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
Air4Thai
สถานการณ์หมอกควัน
การดำเนินการตามมาตรา 80
ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ
ASEAN
ASEAN
Law
 การดำเนินงานในพื้นที่มาบตาพุด
แจ้งปัญหามลพิษ
แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการประชาชน
 Plans
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต บริเวณห้วยคลิตี้
 ร่างกฎหมาย
ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Thai Environmental Compliance Assistance Center)
ระบบฐานข้อมูล คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ
Chemical Data Bank(MSDS)
ระบบเครือข่ายข้อมูลศูนย์ประสานงานอนุสัญญาบาเซลประเทศไทย
Stockhom Convention Focal Point
อาคารเขียวภาครัฐ
จัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข่าวตัดสิ่งแวดล้อม


 


ข้อมูลใหม่

ข่าวคพ.

ลิ้งค์ด่วน
3 มี.ค. 58 การเปิดเผยราคากลาง โครงการสอบราคาจ้างดำเนินการตรวจสอบคุณภาพทำงานของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ...
25 ก.พ. 58 การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเสาสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา จำนวน 1 ชุด...
25 ก.พ. 58 ข้อมูลสถิติการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗...
24 ก.พ. 58 รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557...
17 ก.พ. 58 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 กรมควบคุมมลพิษ ...
17 ก.พ. 58 สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนมกราคม 2558...
12 ก.พ. 58 สรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาบาเซ...

2 มี.ค. 58 บทเรียนคลองด่าน..คพ.จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ส่อทุจริต...
27 ก.พ. 58 คพ.จัดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. ......
25 ก.พ. 58 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีเพื่อบรรจุข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน...
25 ก.พ. 58 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีเพื่อบรรจุข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ...
23 ก.พ. 58 ความสำเร็จและก้าวต่อไปของการดำเนินงาน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย...
20 ก.พ. 58 เลื่อนประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันใน ต.เจ้าพนักงานธุรการฏิบัติงาน...
20 ก.พ. 58 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีเพื่อบรรจุข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ...
20 ก.พ. 58 ประกาศ การขึ้นบัญชี 3 ต. นักวิชาการเงินและบัญชีฯ, นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ, นักทรัพยากรบุคคลฯ...
20 ก.พ. 58 ประกาศ เลื่อนการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)...
17 ก.พ. 58 ขอเชิญรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการขยะของประเทศไทย...

ระดับเสียงของ กทม.
รายงานคุณภาพอากาศ
คุณภาพน้ำโดยสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ


สถานการณ์หมอกควัน
-ภาคเหนือ
-ภาคใต้ตอนล่าง
รายงานเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษ
Hotline ร้องทุกข์
ศูนย์บริการประชาชน
ถาม และ ตอบ (Q&A)
ข่าวรายวัน(News Clipping)
ปฏิทินกิจกรรม
รับสมัครงาน (1 ตำแหน่ง)
-นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ข่าวประกวดราคา
สิ่งพิมพ์ต่างๆ


* ดัชนีคุณภาพอากาศที่ดีไม่ควรเกิน 100

หน้าหลัก คพ.-ข้อมูลคุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำเจ้าพระยา

สถานี
เวลา
DO*
6 มี.ค. 14:00
6.1
6 มี.ค. 12:00
6.7
6 มี.ค. 15:00
7.8
6 มี.ค. 14:00
5.9
6 มี.ค. 14:00
2.7
6 มี.ค. 14:15
4.0
6 มี.ค. 15:00
3.6

*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)
 
พ.ร.บ. กฎหมาย และมาตรฐาน
พรบ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง (ปรับปรุง - พฤษภาคม 55)
มาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย (ปรับปรุง - มิถุนายน 53)
มาตรฐานคุณภาพดิน
กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการมลพิษ
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2553
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2556 


รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ. ศ. 2556

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2556 กรมควบคุมมลพิษ

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

ท่านสามารถสมัครสมาชิกข่าว คพ. เพื่อติดตามการประกาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ คพ. ซึ่งเราจะส่งถึงท่านทาง e-mail ได้ที่ สมัคร & ยกเลิกสมาชิกข่าว


ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์คพ.    ระบบsms คพ.   เมล์กลางภาครัฐ คพ.


Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region GCC nesac
Visitor's Tracking
ปรับปรุงล่าสุด: 6 ม.ค. 58 เวลา 13:21:25 โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 02-298-2000


Contact info.
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา | Site Map Switch to PCD English home page
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.
nike air max pas cher

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher

|

nike jordan pas cher