ตัวทำละลาย 1,1,2-Trichloroethane

ลักษณะ Trichloroethane (CAS #71-55-6) หรือ เมธิล คลอโรฟอร์ม เป็นของเหลวใสคล้ายน้ำมัน ไม่มีสี สูตรทางเคมี CH3CCl3
กลิ่น กลิ่นคล้ายยาสลบคลอโรฟอร์ม

การใช้งาน

ใช้เป็นตัวทำละลายกับงานโลหะ ผสมในสารกำจัดแมลง Cutting Fluids Aerosols น้ำมันหล่อลื่น ยาขัดรองเท้า น้ำยาทำความสะอาด หมึกพิมพ์ ใช้ล้างชิ้นงานอิเล็คโทรนิค เครื่องไฟฟ้า Printed Circuit Boards และ Semiconductors
ผลต่อสุขภาพ

ถ้าหายใจเข้าไป หากมีความเข้มข้นสูงกว่า 900 ppm จะไปกดระบบประสาททำให้เกิดอาการปวดศีรษะ มึนงง อ่อนเพลีย หากความเข้มข้นมากกว่า 5,000 ppm ทำให้หมดสติ ระบบหายใจขัดข้อง และอาจเสียชีวิตเนื่องจากสารนี้ เมื่อทำงานในสถานที่อับอากาศ
อาการเรื้อรัง จะทำให้รู้สึกเพลีย เหนื่อยอ่อน มีปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัว
ถ้าถูกผิวหนัง ทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย ผิวหนังบริเวณนั้นจะแห้งหากสัมผัสเป็นระยะเวลานานๆ จะทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นไหม้

มาตรฐาน
  • IDLH: 700 ppm (NIOSH, 1997)
  • TLV TWA: 350 ppm (?ACGIH, 1999)
  • TLV STEL: 450 ppm (?ACGIH, 1999)
  • ERPG-1: 350 ppm (AIHA, 1999)
  • ERPG-2: 700 ppm (AIHA, 1999)
  • ERPG-3: 3500 ppm (AIHA, 1999)
  • NIOSH REL: C 350 PPM (1900 mg/m3) [15-minute]
  • OHSA PEL: TWA 350 PPM (1900mg/m3)
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม