กรดน้ำส้ม

ลักษณะ CAS # 64-19-7 สูตรทางเคมี CH3COOH
กลิ่น กลิ่นน้ำส้มสายชู

การใช้งาน

ใช้ทำอาหารและใช้ในอุตสาหกรรม
ผลต่อสุขภาพ เป็นกรดอ่อน ระคายเคืองตา จมูก ผิวหนัง หลอดลมอักเสบ
มาตรฐาน
  • NIOSH REL: TWA 10 ppm (25 mg/m3) ST 15 ppm (37 mg/m3)
  • OSHA PEL: TWA 10 ppm (25 mg/m3)
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม