แอมโมเนีย (Ammonia)

ลักษณะ เป็นก๊าซไม่มีสี มีกลิ่นฉุนแรง เป็นด่างอ่อน เปลี่ยนเป็นของเหลวภายใต้ความดัน CAS # 7664-41-7 สูตรทางเคมี NH3
กลิ่น กลิ่นปัสสาวะ

การใช้งาน

ใช้ในการทำปุ๋ย สารประกอบของไนโตรเจนอินทรีย์ และอนินทรีย์ ทำความเย็น เส้นใยสังเคราะห์ การย้อม ใช้ผสมน้ำยางไม่ให้แข็งตัว
ผลต่อสุขภาพ

ถ้าหายใจเข้าไป ระคายเคืองต่อทางเดินหายใจอย่างรุนแรง และหายใจขัดเสียชีวิตทันทีที่ระดับความเข้มข้น 5,000 ppm หากได้รับก๊าซแอมโมเนียบ่อยๆ จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเรื้อรังของตา จมูก และทางเดินหายใจส่วนบนได้
ถ้าเข้าตา เป็นก๊าซจะระคายเคืองแก้วตารุนแรง และน้ำตาไหล

มาตรฐาน
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม