ตัวทำละลาย Benzene

ลักษณะ เป็นของเหลวใส ไม่มีสี CAS # 71-43-2 สูตรทางเคมี C6H6
กลิ่น กลิ่นน้ำมันเบนซิน

การใช้งาน

อุตสาหกรรมใช้ในการผลิตพลาสติก ไนลอน เรซิน และเส้นใยสังเคราะห์ และใช้ในการผลิตสารหล่อลื่น สี ยาง และยาปราบศัตรูพืชบางชนิด
ผลต่อสุขภาพ ที่ความเข้มข้นสูงมากๆการหายใจเข้าไปจะทำให้วิงเวียน หัวใจเต้นเร็ว ปวดศีรษะ สั่นมึนงง และหมดสติ ในระยะยาว (1ปีขึ้นไป) ผลกระทบสำคัญมีต่อไขกระดูกทำให้โลหิตจาง สตรีที่ได้รับที่ความเข้มข้นสูงบางคนมีประจำเดือนผิดปกติและรังไข่เล็กลง การได้รับสารนี้ในระยะยาวอาจก่อมะเร็งชนิด Leukemia
มาตรฐาน OSHA: 1 ppm
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม