ตัวทำละลาย 1,3 Butadiene

ลักษณะ ก๊าซไม่มีสี CAS # 106-99-0 สูตรทางเคมี C4H6
กลิ่น กลิ่นน้ำมันเบนซิน

การใช้งาน

ใช้ทำยางสังเคราะห์ที่ทำยางรถ และใช้ผลิตพลาสติกเช่น อครีลิค และพบในน้ำมันเบนซีนในปริมาณเล็กน้อย
ผลต่อสุขภาพ ที่ความเข้มข้นสูงมากแม้ในระยะสั้นทำให้มีอาการทางระบบประสาท เช่น ตาพร่า คลื่นไส้ เหนื่อยล้า ปวดศีรษะ ความดันต่ำและอาจหมดสติ ที่ความเข้มข้นต่ำอาจระคายเคืองลำคอ ตา จมูก และอาจเป็นสารก่อมะเร็ง
มาตรฐาน
  • OSHA: 1,000 ppm.
  • NIOSH: recommends that 1,3-butadiene be kept to the lowest feasible concentration because of its potential to cause cancer.
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม