กลิ่นฉุนของพริก

ลักษณะ Capsaicin (CAS# 404-86-4) สูตรเคมี 8-Methyl N-Vanillyl 6-Nonenamide
กลิ่น กลิ่นฉุนแสบจมูก

การใช้งาน

เกิดจากการคั่วพริก ร้านอาหาร
ผลต่อสุขภาพ ทำให้เดือดร้อนรำคาญ ระคายเคืองตา
มาตรฐาน ไม่มี
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม